Gratis prøve på ASP-løsning for Exchange 2003

Norsk-eide Apptix samarbeider med Microsoft om en ordning med gratis utprøving av en ASP-løsning av Exchange 2003.

Norsk-eide Apptix samarbeider med Microsoft om en ordning med gratis utprøving av en ASP-løsning av Exchange 2003.

Det stilles store forventninger til Microsoft Exchange 2003 som skal lanseres i høst, dels på grunn av bedre sikkerhet, dels på grunn av tilpasningen til den nye Outlook-klienten i Office 2003 og en rekke bedringer innen funksjonalitet og brukergrensesnitt. En ulempe ved løsningen er at den betinger at serveren oppgraderes til Windows 2003. Dette kan man unngå ved å satse på en tjenestebasert løsning for organisasjonens bruk av Exchange, altså det Apptix i hovedsak lever av.

For å fremme denne tjenestebaserte løsningen – såkalt "ASP" ("application service provider") – har Apptix avtalt en prøveordning som Microsoft betaler for. Prøveordningen går ut på at du gjennom nettstedene Microsoft Exchange og Exchange Trial kan bestille en Exchange-postkasse til sju dagers gratis utprøving. Postkassen opprettes straks bestillingen er sendt.

Prøveordningen vil være tilgjengelig fra juli, og vil bli gjenstand for en fullverdig lansering samordnet med Exchange 2003-lanseringen i fjerde kvartal i år.

Microsoft betaler Apptix for å etablere prøveordningen. Håpet er at de som finner ordningen tilfredsstillende, deretter inngår en abonnementsavtale med Apptix.

Til toppen