Gratis sertifisering for arbeidsledige IT-folk

Aetat vil redusere køen for arbeidsledige IKT-folk ved å tilby gratis sertifiseringskurs.

Aetat vil redusere køen for arbeidsledige IKT-folk ved å tilby gratis sertifiseringskurs.

Januar-tallene fra Aetat viser at så mange som 2.237 personer fortsatt er arbeidsledige innen IKT-relaterte yrker. IKT er trolig den bransjen som har blitt hardest rammet av arbeidsledige fra dot.com-bølgen i 2000, der ledigheten har økt fra 635 i 2001 til 2.237 i år.

Dette ønsker Aetat å gjøre noe med, og har med hjelp fra Abelia, IKT-Norge og New Monday foretatt en større undersøkelse mot arbeidsledige IKT-folk for å kartlegge behov. Spørsmålene i undersøkelsen er lagt ut på nett, som så langt har gitt 2.655 svar.

I tillegg har Aetat gjennomført undersøkelsen med 150 ledige og med ytterligere 45 dybdeintervjuer. Gjennomsnittsalderen av de spurte er 39 år, hvorav 18 prosent er kvinner. 29 personer er under 30 år og hovedtyngden er fra 30 til 59. Bare 4 personer av de spurte er over 60 år.

Det er New Monday og kursarrangør UNDA som har vært ansvarlig for utformingen av undersøkelsen.

- Svarene har gitt oss en aha-opplevelser over den store fagbredden i bransjen. Vi trodde vi var dyktige på IT, men nå skjønner jeg at vi trenger å friske opp kompetansen, forteller distriktsarbeidssjef Arne Haugland i Aetat Oslo Akershus til digi.no.

Undersøkelsen framholder 20 ulike grupper for IKT-kompetanse. Behovet for sertifiseringer er spesielt stort innen helpdesk og support, datalagring og databaser, drift og vedlikehold, programmeringsverktøy og datasikkerhet. Bare 16 personer har meldt behov for DAK og DAP-sertifisering innen teknisk tegning.

Tilbudet vil være aktuelt fra høsten og i første omgang gjelde for arbeidsledige i Oslo og Akershus. Haugland berømmer det gode samarbeidet med brukerne som IKT-Norge og Abelia, og håper de framover også vil bidra med praksisplasser.

Aetat ser nå på sertifiseringer innen kompetanse på Sun, Oracle, Cisco, Red Hat (Linux), Oracle, Lotus Notes og Microsoft.

- Vi har forespurt flere dataskoler som kan være behjelpelig med opplæring. Vi må først og fremst lage rammebetingelsene og legge kursene ut på anbud hos det digitale lysningsbladet Doffin, sier Haugland.

Han har stor tro på at prosjektet vil kunne gi mange arbeidsledige med god realkompetanse nye muligheter. Mange kan ha jobbet i mange år i IKT-bransjen, men har ingen formell utdannelse. En sertifisering vil være det formelle stempelet som gjør det lettere for arbeidsledige å komme ut i jobb igjen.

Til toppen