Gratis sikkerhetsråd til bedrift og kommune

Et nyopprettet senter på Gjøvik skal gi gratis råd om sikkerhet til kommuner og små bedrifter.

Et nyopprettet senter på Gjøvik skal gi gratis råd om sikkerhet til kommuner og små bedrifter.

Moderniseringsdepartementet og regjeringen har besluttet å opprette et permanent, nasjonalt senter for informasjonssikring på Gjøvik. Hittil har dette vært drevet som et prøveprosjekt på Sintef i Trondheim. Likevel var det Gjøvik Kunnskapspark, tilknyttet Høgskolen i Gjøvik, som fikk ansvaret for å videreutvikle dette.

– De lyktes kanskje ikke helt. Kanskje det var for forskningsfokusert og akademisk og for lite næringslivsrettet, litt for usynlig og for lite proaktivt, sier Svein Pettersen, daglig leder for Gjøvik Kunnskapspark.

Han skal lede det nye senteret.

Fra før av har Norge en Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), som også skal ta seg av trusler mot landets it-infrastruktur.

– De tar seg av mer av samfunnskritisk infrastruktur, og terror, sier Pettersen.

Det nye senteret skal også kunne få en operativ rolle, men mye av tiden vil gå til å samle informasjon, holde seg oppdatert, og formidle kunnskap om sikkerhet. Målgruppen er små bedrifter og kommuner, som gjerne ikke har ressurser nok til å holde seg oppdatert selv.

– Vi skal følge med på utviklingen, se trender, være i forkant og ha en varslingsfunksjonalitet.

Men dere reiser ikke ut til en småbedrift for å installere brannmur?

– Nei, men vi kan gi råd om installasjonen, sier han.

I utgangspunktet skal det være en gratis tjeneste, men det kan også åpnes for betalingstjenester. Senteret skal nå bygge opp en kjernegruppe på fire personer. I tillegg har de Gjøvik miljøets Bluelight-nettverk å støtte seg på, der både offentlige og private bedrifter deltar (se artikkelen Gjøvik krever senter for informasjonssikkerhet).

– Vi ser mer og mer sikkerhet som en muliggjører, mer enn en trussel. Har du sikkerheten i orden kan du få til mye mer. Innen helsesektoren for eksempel, sier Pettersen.

Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge støtter beslutningen og sikkerhetssenter på Gjøvik.

– Grunnen til at vi har støttet dette nettverket er først og fremst at de har lagt opp til en utadrettet og brukerfokusert virksomhet. De siste årene har dessverre SIS fungert relativt dårlig, og svært få har hørt eller kjent til den virksomhet de har drevet med. At andre nå får prøve seg er både betimelig og riktig, sier Hoff i en kommentar.

Til toppen