Gratis sikkerhetssjekk av webtjenester

Et irsk programvarehus tilbyr et gratis verktøy for å sjekke sikkerheten i webtjenester.

Et irsk programvarehus tilbyr et gratis verktøy for å sjekke sikkerheten i webtjenester.

Hovedproduktet til Vordel er en høyytelses sikkerhetsserver for XML som brukes til å konfigurere sikkert XML-basert samband både internt i bedriften og eksternt. Som biprodukt av selskapets utvikling tilbys gratisverktøyet Soap Box for å sjekke at webtjenester har korrekt sikkerhet i henhold til gjeldende standarder som WS-Security og Security Assertion Markup Language (SAML).

Verktøyet er gratis tilgjengelig fra denne lenken: Vordel Soap Box.

Ifølge eWeek er Vordel først ute med et verktøy for sikkerhetstesting av webtjenester. Soap Box fyller ut verktøy for testing og overvåking fra en rekke leverandører, blant dem IBM og Microsoft.

Blant egenskapene til Soap Box:

  • Visning av SOAP-forespørsler og -svar
  • Bruk krever ingen koding eller kunnskap til sikkerhetsspesifikasjoner for XML
  • Sending av SOAP-meldinger over eksisterende sikkerhetsprotokoller som SSL
  • Generering av XML-signaturer
  • Generering av sikkerhetsbevis, altså SAML-påstander og WS-Security-bevis

Verktøyet er tilgjengelig for Windows, Linux og Solaris.

Til toppen