Gratis telefon, Internett og TV til pasienter

Til tross for trange budsjetter, klarer sykeshus som Lovisenberg å gi sine pasienter avanserte IT-tilbud.

Til tross for trange budsjetter, klarer sykeshus som Lovisenberg å gi sine pasienter avanserte IT-tilbud.

Det kommer til å skje dramatiske endringer i helsesektoren framover etter at staten overtok alle sykehusene. Ikke bare har Helsedepartementet vedtatt at hele helse-Norge skal digitaliseres, der all utveksling av informasjon og røntgenbilder skal skje digitalt. Nå står også pasientene overfor en digital hverdag.

Som første sykehus i landet har Lovisenberg diakonale sykehus satt i gang et pilotprosjekt på en post med 16 senger. Hver seng er ustyrt med en trykkfølsom skjerm med en meny, der pasienter kan velge om de vil høre radio, TV, Internett eller telefon. All kommunikasjon kjøres over ethernet via en TCP/IP protokoll. Sykehuset har gjort avtale med Port It om rimelige tellerskritt.

- Vi har budsjetter med rundt 20.000 kroner per seng som ikke koster mer enn om vi bare installerte telefon og TV, sier prosjektleder Geir Slåttå ved Lovisenberg sykehus.

Han forteller at sykehuset var preget av mangelfull kabling og få pasienttelefoner. Med et lite utvalg TV-er og noen får telefonkontakter, måtte pasienten kjøres ut på gangen hver gang de skulle ringe eller se på TV.

Slåttå medgir at det virker råflott å tilby pasienter gratis telefon og Internett fra sengen, men ved å kjøre all kommunikasjon over bare én kabel, kommer sykehuset i pris ikke dårligere ut enn om de bare skulle ha tilbudt telefon. Å trekke doble kabler i en tykk mursteinbygning ville fort blitt veldig kostbart.

- Kostnadene måtte vi ha tatt uansett og den løsningen vi nå kjører gir lave driftskostnader, sier Slåttå.

Lovisenberg vil om kort tid installere flere skjermer med tilgang til Internett, telefon, TV og radio på i alt 100 senger i kirurgisk og medisinsk klinikk. Tilbudet gjelder fortrinnsvis for sengeliggende langtidspasienter. Sykehuset avventer installering på psykiatrisk avdeling ettersom det her er pasienter her ikke er bundet til sengen.

- Vi får svært gode tilbakemeldinger fra pasienter, og vi vet at mange sykehus planlegger det samme som oss, sier Slåttå.

De ansatte ved Lovisenberg Diakonale sykehus har sterk tro på at multimediapakken vil redusere behovet for smertestillende medisiner.

Klinikksjef Lars Vasli forteller at dette tilbudet er med på å lette medisineringen av pasientene fordi de blir mer aktivisert og ikke så fokusert på smertene.

- Det er vel generelt i medisineringen at det brukes andre terapiformer også. Det er opplagt at det å få andre impulser gjør at smerteterskelen senkes. Dette er et ledd i en trend hvor man ser at det er andre ting enn bare medisiner som kan hjelpe, sier han.

Det er det nystartede selskapet Hospitality som har utviklet pasientterminal-løsningen som gir tilgang til telefon, Internett, TV og radio. Systemet er lagt opp med en smartkort-løsning og erstatter også ringeknappen ved å trykke på skjermen for å tilkalle en pleier.

Løsningen kan på sikt integreres slik at pasienten selv kan følge sitt eget sykdomsbilde på skjermen og legen viser røntgenbilder og gjennomgang av fremtidig operasjon.

Helsedepartementet forventer å spare både penger og frigjøre tid for helsepersonell, øke kvaliteten og gi raskere behandling og svar.

Lovisenberg diakonale sykehus er privat men fullfinanserit sykehus av staten, Helse Øst med en årlig budsjettramme på 680 millioner kroner i året.

Sykehuset har rundt 8.000 pasienter i året, hvorav halvparten er døgnpasienter. Av en Samdata-rapport var det Lovisenberg sykehus som var den mest lønnsomme og Helse Øst fikk mest igjen for pengene i forhold til de tre andre Oslo-sykehusene Aker sykehus, Ullevål sykehus og Diakonhjemmet.

Til toppen