Gratis verktøy for standardiserte web-tjenester

Microsoft er først ute med å tilby utviklingsverktøy for en ny form for standardiserte web-tjenester som skal distribueres fritt og stilles til disposisjon for andre.

Microsoft er først ute med å tilby utviklingsverktøy for en ny form for standardiserte web-tjenester som skal distribueres fritt og stilles til disposisjon for andre.

De to verktøyene er beta-utgaven av Microsoft SOAP Toolkit versjon 2, og et utviklerorientert tillegg til Internet Explorer, kalt Web Services Behavoir for Internet Explorer.

Versjon 1 av SOAP Toolkit ble lansert i fjor sommer, som en utvidelse av utviklerpakken Visual Studio 6.0. Hensikten var å gi utviklere en anledning til å bygge og nytte web-tjenester - "Web Services" - raskt og heftfritt, og uten å måtte sette seg inn i detaljer rundt SOAP og XML. (SOAP - "Simple Object Access Protocol" - er protokollen som brukes til å utveksle kode mellom aktive web-applikasjoner.)

Siden har det skjedd mye rundt begrepet "Web Services", der utviklere skal kunne hente kode fra andre nettsteder, og tilby tjenestene den formidler på sitt eget nettsted. De to viktigste milepælene er UDDI - "Universal Description, Discovery and Integration" - og WSDL - "Web Services Description Language".


Bak disse initiativene står i første rekke Ariba, IBM og Microsoft, som samarbeidet om å utvikle UDDI-spesifikasjonen. UDDI har siden fått støtte fra praktisk talt alle toneangivende aktører innen verktøy for e-handel.

Ideen med UDDI er å sikre distribusjonen av web-tjenester som følger etablerte standarder, og som stiller seg til rådighet for andre utviklere og andre applikasjoner. UDDI spesifiserer kataloger eller registre som utvikleren skal kunne henvende seg til, beskrive hva hun er ute etter, og få en oversikt over tjenestene som tilfredsstiller kriteriene. Disse tjenestene skal lages slik at de kan integreres i andre applikasjoner.

Kort tid etter kunngjøringen av UDDI offentliggjorde en annen gruppe fra Microsoft og IBM spesifikasjonene til WSDL som forteller hvordan UDDI-kompatible web-tjenester kan beskrives i XML. I praksis slo de sammen IBMs "Network Accessible Services Specification Language" og Microsofts "SOAP Contract Language". Spesifikasjonen til WSDL kan lastes ned fra blant annet Microsofts SOAP-sider.

Her er linker til de viktigste SOAP-sidene på nettet: Simple Object Access Protocol


Foreløpig er WSDL bare et forslag. Talspersoner for UDDI har presisert at man ikke ønsker at WSDL skal bli det eneste alternativet for dem som vil beskrive web-tjenester etter UDDI-modellen. Med Microsoft SOAP Toolkit versjon 2 får utviklere som arbeider med Visual Studio 6.0 verktøy som gjør at de kan lett trekke UDDI-formidlede tjenester i sine egne applikasjoner, og samtidig stille bolker av egenutviklet kode til disposisjon for andre.

Det andre nye verktøyet som Microsoft kunngjør, Web Services Behavior for Internet Explorer, er en utvidelse av nettleseren som utviklere kan bruke for å samle skripter for web-tjenester fra ulike nettsteder.

Begge de nye Microsoft-verktøyene kan lastes ned gratis fra Microsofts SOAP-sider (se pekeren ovenfor).

Til toppen