Gratispassasjerer på telenettet

Bell-selskapene i USA vil ikke være alene om å betale milliard-regningen for å oppgradere linje-nettet til å takle Internett-trafikken som vokser og krever stadig mer ressurser.

Bell-selskapene i USA vil ikke være alene om å betale milliard-regningen for å oppgradere linje-nettet til å takle Internett-trafikken som vokser og krever stadig mer ressurser.

En studie nylig publisert av Bellcore, viser at det er behov for vedlikehold og utbedringer på telefon-nettet i USA tilsvarende 6,5 milliarder kroner for de syv Bell-selskapene de nærmeste årene.

Da det amerikanske telefonselskapet Bell ble fisjonert til syv ulike selskap i 1984 var det den "tradisjonelle" telefontrafikken som dominerte.

Disse arvet en avtale som ga internett-tilbyderne en lavere pris for Internett-trafikken enn hva de koster for den ordinære telefontrafikken. Dette ble gjort for å hjelpe internettselskapene som i 1983 var små og genererte ubetydelig trafikk i over telenettet.

I dag er bildet totalt annerledes og trafikken over telenettet fra internett-trafikk er enorm. Ny teknologi som gjør det mulig med grafikk og animasjoner vil legge ytterligere press på telefon-nettet. Allikevel betaler internett-leverandørene fremdeles bare 12 prosent for internett-trafikk i forhold til det telefonselskaper som AT&T, MCI og Sprint betaler Bell-selskapene for bruk av telenettet for rikstelefon-samtaler.

Åtte prosent av alle amerikanske husstander er i dag knyttet til internett, og antallet vokser stadig. I tillegg har gjennomsnittstiden folk bruker på internett i løpet av en uke vokst fra 20 minutter i 1992 til 33 minutter i dag.

Ingen i de syv Bell-selskapene hevder at telefon-nettet vil kollapse. Allikevel tegnet administrerende direktør i Pacific Telesis, Phil Quigley, et bilde av skrekk-scenariet i en tale til bank-ledere i San Fransisco forige uke. Alle som lever i et jordskjelvutsatt område vet hva som hender når alle tar av røret samtidig.

Hvis internett-leverandørene må betale mer for å bruke telefonnettet vil resultatet bli høyere kostnader for oppkobling til internett for den gjevne bruker. Internett-leverandørene frykter at en pris-stigning vil føre til at folk bruker nettet mindre som igjen vil føre til at veksten i internett-bransjen stopper opp.

Bell-selskapene har bedt den føderale kommisjonen for kommunikasjon (FCC) om å regulere avgiftene slik at internett-leverandørene betale sin andel av en nødvendig linje-oppgraderingen. FCC har opplyst at ingenting blir gjort før tidligst i november.

Kommisjonen forsøker å skape en god tone mellom telefonselskaper og internett-leverandører. Lederen for kommisjonen, Reed Hundt, oppsummerer kommisjonens synspunkt slik: - Jeg vet ikke hva svaret er. Men jeg tror det beste er å la teknologi og konkurranse løse problemet.

Til toppen