GratisTel klar for internasjonal ekspansjon

Et ikke navngitt amerikansk teleselskap går inn på eiersiden i GratisTel International: Samtidig endrer selskapet navn til Iquity Systems. Det står å lese i selskapets kvartalsrapport, som gir mange svar på hvorfor selskapet har vært tilbakeholden med å relansere tjenesten på det norske markedet i høst.

Et ikke navngitt amerikansk teleselskap går inn på eiersiden i GratisTel International: Samtidig endrer selskapet navn til Iquity Systems. Det står å lese i selskapets kvartalsrapport, som gir mange svar på hvorfor selskapet har vært tilbakeholden med å relansere tjenesten på det norske markedet i høst.

For nå skal det satses, både på nye produkter og nye markeder.

Sammen med de nye eierne, som ikke vil fortelle hvem de er før kommersiell oppstart av tjenesten er klar, vil GratisTel International nå bli lansert med full tyngde på det amerikanske markedet.

Den nye amerikanske eieren, er allerede operatør på telefoni i USA. Satsingen i USA er så langt blitt høyest prioritert fordi markedet er konsernets hittil største. Det betyr blant annet at deler av selskapets virksomheter er flyttet til USA, selv om hovedbasen for utvikling av selskapets teknologi fremdeles vil ligge i Sverige.

Samtidig bytter GratisTel International navn til Iquity Systems, samt samler den nordiske virksomheten i InfoTel Nordiska AB, der det norske selskapet Gratistelefonen AS og Gratistel Svenska AB inngår.

Hva Iquity vil fokusere på sier kvartalsrapporten lite om. Så langt har selskapet drevet virksomhet selv i Sverige og Norge, og har også lisensert bort teknologien til teleselskap i Australia, Storbritannia (der British Telecom kjøpte lisensrettighetene i vår, se peker til sak under denne saken), Frankrike og til det danske mobilselskapet Sonofon. GratisTel har også registrert et selskap i Singapore, for virksomheten i det asiatiske markedet.

Det rapporten faktisk sier er at minst to nye tjenester vil se dagens lys. Grunnidéen til konsernet er å tilby gratis telefoni, i bytte for at de som ringer med jevne mellomrom blir avbrutt av korte reklamesekvenser. Selskapet har systematisert sine demografiske opplysninger om kundene, som avgis når kundene melder seg inn slik at kundene får avspilt reklame etter interesser. Denne tjenesten vil heretter bli brandet som GratisTel.

De to nye tjenestene er OptPay, som tilbyr debiteringssystem basert på kundens ønsker til debitering og prisbilde, og NicetNet som er en teknologi som gjør tilgjengelig personaliserte Internett-portaler som inkluderer debiteringssystemer basert på kundens uppgitte referanser. Begge disse systemene markedsføres under Iquity-plattformen for sine potensielle kunder.

Etter det digi.no leser av kvartalsrapporten, arbeides det med flere nye tjenester som skal lanseres, kanskje så tidlig som neste år, i flere markeder. GratisTel forblir hva det er - gratis taletelefoni - mens de nye tjenestene vil inkudere tjenester som Internett, og muligens mobiltelefoni.

Til toppen