Gravestrid lagt i graven

Bredbånd behøver ikke legges så dypt, sier S-departementet.

Gravestrid lagt i graven
Under statsråd Ketil Solvik-Olsen (Fremskrittspartiet) velger Samferdselsdepartementet å komme IKT-Norge i møte i spørsmål om hvor dypt det må graves for å legge bredbåndkabel under offentlig vei. Bilde: Samferdselsdepartementet

Det har i flere år stått strid om hvor dypt det må graves for å legge bredbåndskabler under offentlig vei.

I en e-post til digi.no forteller generalsekretær Per Morten Hoff i bransjeorganisasjonen IKT-Norge at striden nå ser ut til å være løst.

– IKT-Norge hadde i forrige uke et positivt møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. Hovedformålet var å få klarhet i den såkalte graveforskriften, heter det i e-posten.

Noe av det siste Stoltenberg-regjeringen gjorde før den overlot makten til Solberg-regjeringen i fjor høst, var å utstede en ny Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg.

Hoff kalte den nye forskriften «en skandale», og varslet at han ville ta opp saken med den nye regjeringen når den kom på plass. Kravet var «ens graveregler for alle kommuner i Norge basert på en maksimumsdybde på 40 centimeter». Forskriften som avtroppende statsråd Marit Arnstad (Senterpartiet) hadde ansvar for, åpnet for at kommuner kunne kreve en dybde på 120 centimeter.

I dagens e-post til digi.no peker Hoff på at 70 til 90 prosent av kostnadene ved å framføre fiber kommer fra graving.

– Skal vi få bygd ut Norge med fiber må det legges til rette for graving. Den såkalte graveforskriften har vært et mareritt for bransjen og ulike lokale regler har vært til hinder for utbygging av fiber.

Grunnen til Hoff nå er fornøyd, er at politisk ledelse i Samferdselsdepartementet nå sier at gravedybde for fiberkabler i rør under 125 millimeter er 40 centimeter. En ny formulering i forskriften skal sikre at dette gjelder for riksveier, fylkesveier og kommunale veier.

Dette skal presiseres i et nytt skriv fra departementet til alle norske kommuner.

Hoff sier at der det er behov for mer kabel enn det som får plass i et 125 millimeters rør, vil det kunne legges to parallelle rør, begge i 40 centimeters dybde.

IKT-Norge mener kommunalt selvstyre går ut på hvor det skal graves for å legge fiber, og ikke hvor dypt fiberen skal legges.

– Vi håper usikkerheten vedrørende gravedybde kan legges død en gang for alle, avslutter Hoff.