Greenpeace gikk til angrep på HP

Misnøye med selskapets fortsatte bruk av skadelige materialer.

Greenpeace gikk til angrep på HP

Misnøye med selskapets fortsatte bruk av skadelige materialer.

HP er blant IT-selskapene som forverrer sin posisjon i den 12. utgaven av Greenpeace' Guide to Greener Electronics, som ble gitt ut i juni i år. Guiden er i praksis en rangering av i hvilken grad kjente leverandører av IT-basert maskinvare bruker skadelige materialer i produksjonen av varene.

HP, Dell og Lenovo forverrer sin plassering i rangeringen fordi selskapene ifølge Greenpeace har gjort betydelige tilbakeskritt i sine forpliktelser om å eliminere PVC-plast og bromerte flammehemmere (BFH) i sine respektive produkter innen utgangen av 2009.

Denne svikten har fått en del Greenpeace-aktivister til å aksjonere mot HP-avdelinger i Nederland og Kina. HP skal ha utsatt forpliktelsene det ga i 2007 med to år, til 2011.

Versjon 12 av Guide to Greener Electronics, utgitt av Greenpeace.
Versjon 12 av Guide to Greener Electronics, utgitt av Greenpeace.

Likevel har aksjonen mot HPs hovedkontor i USA fått mest oppmerksomhet. Der har Greenpeace døpt om HP, som egentlig står for Hewlett-Packard, til «Hazardous Products».

Aktivistene fra Greenpeace har, som bildet nedenfor viser, kommet seg opp på taket på HPs hovedkontor. Der har de malt budskapet over en flate på 3500 kvadratmeter, noe som tilsvarer to basketballbaner. Malingen som ble benyttet var selvfølgelig giftfri fingermaling for barn.

Greenpeace-markering på taket til HPs hovedkontor i USA. Foto: Greenpeace.
Greenpeace-markering på taket til HPs hovedkontor i USA. Foto: Greenpeace.

I en e-postmelding sendt til News.com kommer det ingen forklaring på hvorfor selskapet har utsatt løftene om å eliminere de skadelige stoffene i produktene innen tidsfristen selskapet selv ga.

I stedet skriver selskapet at de ikke-konstruktive skøyerstrekene som ble gjort mot selskapets hovedkontor i går, ikke bidrar til å nå de målene som alle som bryr seg om miljøet deler.

I e-posten heter det videre at HP vil lansere en bærbar pc som er fri for PVC og BFH i september. Innen høsten 2010 skal alle kommersielle pc-produkter som lanseres, være uten slike stoffer. Innen utgangen av 2011 vil alle nye pc-produktlanseringer være uten PVC og BFH.

Til toppen