Gresk milliard-eventyr for Telenor

Torsdag var første handledag for det greske mobilselskapet Cosmote på børsene i Athen og London. Telenor eier 22 prosent av aksjene i selskapet som er priset til 2,7 milliarder dollar. Telenors opprinnelige investering på 700 millioner kroner har nå den nette verdi på 5,5 milliarder kroner.

Torsdag var første handledag for det greske mobilselskapet Cosmote på børsene i Athen og London. Telenor eier 22 prosent av aksjene i selskapet som er priset til 2,7 milliarder dollar. Telenors opprinnelige investering på 700 millioner kroner har nå den nette verdi på 5,5 milliarder kroner.

Verdien på Cosmote falt med flere milliarder kroner før børsnoteringen, og Telenors aksjepost var så sent som for to måneder siden verdsatt til nærmere 8 milliarder kroner. Men selv 5,5 milliarder kroner av en utgangsinvestering på 700 millioner kroner våren 1997, som gir en gevinst på 4,8 milliarder kroner, betegnes av Telenor som selskapets beste investering noen sinne , med unntak av Esat Digifone i Irland.

I Telenor er man spesielt godt fornøyd med utviklingen ettersom selskapet fikk en heller treg start i Hellas etter problemer med både ledelsen i OTE og byråkratiet. Det toppet seg i mai 1998, da Telenor i en egen pressemelding

valgte å avkrefte rykter om at selskapet skulle være interessert i å selge seg ned i Cosmote.

Det greske mobilmarkedet har hatt en svært utypisk utvikling ved at tredjeaktøren i markedet, Cosmote, har klart å ta igjen andreaktøren, Stet Hellas, og er i ferd med å bli markedsleder. I dag innehas den rollen av det Vodafone-kontrollerte Panafon med nær 2 millioner kunder og en markedsandel på 40 prosent. Cosmote har imidlertid en eventyrlig kundevekst og med sine 1,5 millioner kunder per 1.7.00 og 31 prosent markedsandel venter de mest optimistiske i Telenor med at Cosmote innehar markedslederrollen ved årsskiftet. En viktig grunn for slike spådommer er at mobilpenetrasjonen i Hellas er sterkt økende, og ligger i dag på 46 prosent.

Hovedaksjonær i Cosmote er det greske teleselskapet OTE, Telenor eier 22 prosent og den gresk-kypriotiske advokaten Vissilis Sarantits eier åtte prosent.

Telenor og Sarantits aksjeandeler er fordelt gjennom eierskap i Telenor B-invest som er et resultat av et forlik etter et milliardsøksmål reist av Sarantits som følte seg lurt av Telenor. I Telenor B-invest eier Telenor 73,33 prosent og Vissilis Sarantits 26,67 prosent.

Ved børsnoteringen av Cosmote kjøper Telenor ut eierandelen til Sarantits i Telenor B-invest, samtidig som Sarantits kjøper sin forholdsmessige andel av Cosmote-aksjene fra B-invest og får dermed en direkte eierpost i Cosmote.

Børsnoteringen betyr at eksisterende eiere selger 10 prosent av aksjene i selskapet mens det i tillegg utstedes nye aksjer slik at tilsammen 15 prosent av selskapets aksjekapital handles på børsene. Telenor vil etter dette eie vel 18 prosent i Cosmote.

Administrerende direktør i Telenor Mobile Communications, Arve Johansen, sier at selskapets engasjement i Cosmote har vært en unik suksesshistorie. - Cosmote har en strategisk sterk markedsposisjon som et av de ledende selskapene i et meget ekspansivt og spennende gresk mobilmarked, sier han.

Til toppen