Grete Knudsen: - Forvaltningen skal holde døgnåpent

Grete Knudsen viderefører sentrumsregjeringens lovnader om en døgnåpen forvaltning. - Offentlig forvaltning skal modernsieres og fornyes. IT skal tas i bruk på en systematisk måte for å yte bedre service til brukerne, sa eMinisteren under sin IT-politiske redegjørelse i Stortinget tirsdag.

- Vi skal utnytte ressursene mer effektivt, også for å skape bedre koordinering innad i statlig forvaltning, sa næringsministeren, som i dag lanserte seg selv som landets nye eMinister.

- Tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet kan bedres ved bruk av telemedisinske løsninger, noe som spesielt kommer pasientene i distriktene til gode. Innen helsesektoren er det imidlertid lagret mye sensitiv informasjon elektronisk. Dette stiller større krav til IT-sikkerhet på grunn av hensynet til personvern, og dette er en prioritert oppgave innen helsesektoren, sa Knudsen i en ellers lite konkret redegjørelse.

Prosjektet med åpnere forvaltning var et av sentrumsregjeringens viktigste prosjekter - et prosjekt nå Knudsen ønsker å videreføre.

- Regjeringen vil utvikle en "døgnåpen forvaltning". På samme måte som jeg som bankkunde i dag kan sjekke kontoen, betale regninger, søke om lån osv, direkte på nettet, vil man også stille krav om å kunne levere selvangivelsen, søke arbeide eller sjekke status for søknad om barnehageplass - 24 timer i døgnet, sa næringsministeren, som understreket at teknologibruk ikke er et mål i seg selv, men et virkemiddel:

- Teknologien skal hjelpe oss til å løse de samme oppgavene bedre og mer effektivt enn før, og den skal hjelpe oss til å løse nye oppgaver og arbeide på nye måter. Det er en viktig målsetting at offentlig forvaltning bruker teknologien til omstilling og bedre kvalitet i tjenesteproduksjon og tjenesteyting.

Det er et uttalt mål for regjeringen å utnytte den nye teknologien til å videreutvikle velferdssamfunnet.

- Norsk IT-næring har i omsetning passert petroleumssektoren. Så langt i år er det etablert 465 nye Internett-selskap - en økning på 53 prosent fra i fjor! Det er en spennende utvikling, men fortsatt er norsk IT-næring relativt mindre enn i flere av våre konkurrentland, sa Knudsen.

Til toppen