Grete Knudsen varsler mer bredbåndsdebatt

Næringsminister Grete Knudsen kommer til dra i gang en ny debatt om finansieringen av bredbånd når hun møter Stortinget neste måned.

Næringsminister Grete Knudsen kommer til dra i gang en ny debatt om finansieringen av bredbånd når hun møter Stortinget neste måned.

Nærings- og handelsdepartementet ser med bekymrede øyne på utbyggingen av bredbåndsnettet i Norge. Når næringsminister Grete Knudsen skal til Stortinget for å redegjøre for IT-politikken den 8. mai, vil hun etter alt å dømme sette i gang en ny debatt om bredbåndsutbyggingen.


I et intervju med digitoday.no fortalte Grete Knudsen at en måtte se nærmere på om stimuleringstiltakene er gode nok, og at disse måtte styrkes.

- Under redegjørelsen vil jeg problematisere stimuleringstiltakene til bredbåndsutbyggingen. Vi må se om HØYKOM ordningen kan forbedres, sier Grete Knudsen i en kommentar til digitoday.no etter intervjuet.

Knudsen ville ikke dele noen av sine ideer om hvordan dette kan se ut med digitoday.no.

HØYKOM-ordningen er selve bærebjelken i regjeringens bredbåndsplan. Gjennom dette programmet skal offentlige virksomheter kunne søke om midler til bredbåndsutbygging sammen med private selskap. Hele ideen bak regjeringens bredbåndsplan er at offentlige og private krefter i distriktene skal stimuleres til å ta i bruk bredbånd.

På denne måten skal det skapes en etterspørsel som bredbånds-tilbyderne skal stimulere. Innen 2002 skal det være et tilfredsstillende og prismessig gunstig tilbud på bredbåndsfronten til alle offentlige etater i kommune Norge.

I 2001 er det bevilget omtrent 39 millioner kroner til HØYKOM-programmet.

Det er i grisgrendte strøk det er mest problematisk å gjennomføre en storstilt etablering av bredbåndsnettet, og det kan dermed bli vanskelig å nå målene til regjeringen innen 2002. Mye tyder på at regjeringen ved Grete Knudsen må be Stortinget om mer penger for å få planene i havn til rett tid.

Dette kan også innebære at HØYKOM-ordningen legges om.

Til toppen