Grete lanserer halvstatlig ventureselskap

Regjeringen, med næringsminister Grete Knudsen i spissen, foreslår å opprette et halvstatlig investeringsselskap som skal administrere flere venture-fonds. Selskapet skal forvalte omtrent 5 milliarder kroner og skal blant annet satse tungt på investeringer i IT-selskap.

Regjeringen, med næringsminister Grete Knudsen i spissen, foreslår å opprette et halvstatlig investeringsselskap som skal administrere flere venture-fonds. Selskapet skal forvalte omtrent 5 milliarder kroner og skal blant annet satse tungt på investeringer i IT-selskap.

Regjeringen, med næringsminister Grete Knudsen i spissen, kom i dag til Stortinget med planene om et halvstatlig investeringsselskap.

Regjeringen foreslår at det skal opprettes flere fonds under venture-selskapet, som skal investere i blant annet IT- selskaper og i annen næringsvirksomhet innenfor vekstbransjer.

Planen til regjeringen er at staten skal være minoritetseier- det vil si at private skal spytte inn mesteparten av pengene i selskapet. Staten, foreslår regjeringen, skal investere 2,45 milliarder kroner i investeringsselskapet, mens private investorer skal bidra med resten. Totalt skal det hentes inn omkring 5 milliarder norske kroner, melder Nærings- og handelsdepartementet.

Selskapet skal forvalte pengene gjennom forskjellige fonds, som hver og en er rettet mot spesifikke næringsområder.

I en pressemelding skriver næringsdepartementet at hvert fond skal inneholde omtrent 500 millioner kroner, hvilket indikerer at det skal opprettes 10 fond for forskjellige områder.

Departementet melder videre at private initiativ vil være utslagsgivende for lokaliseringen av de forskjellige fondsene, samt at det blir lagt vekt på (fra statens side) at midlene bør styrke eksisterende miljø over det ganske land.

- Det er viktig å knytte aktivt og langsiktig eigarskap opp mot dei ulike FoU-miljøa, slik at idear og prosjekt kan utviklast til lønsam verksemd. For å skape dynamikk i desse prosessane er kapitalforvaltarmiljøa særs viktig. Det er først og fremst her utfordringa ligg, og ikkje i same grad når det gjeld tilgangen på kapital og prosjekt, sier nærings- og handelsminister Grete Knudsen i pressemeldingen.

Fondene og investeringsselskapet skal ha vanlige, kommersielle vilkår for sine investeringer. Det vil si avkastning.

Til toppen