Gribber sirkler rundt døende Sun

Sun tvinges til enda et kvartal med store tap, mens kundene kapres av HP, IBM og Dell.

KOMMENTAR: Gribber sirkler rundt døende Sun

Sun tvinges til enda et kvartal med store tap, mens kundene kapres av HP, IBM og Dell.

I forrige uke meldte EU-kommisjonen at de av hensyn til konkurransen på det europeiske databasemarkedet vil granske Oracles planlaget kjøp av Sun for 7,4 milliarder dollar.

Kommisjonen beskriver dette markedet som «svært konsentrert», i og med at Oracle, IBM og Microsoft kontrollerer rundt 85 prosent av omsetningen. De frykter for framtiden til MySQL, friprogdatabasen som Sun kjøpte i januar 2008.

I sommer gjennomførte kommisjonen en forundersøkelse som konkluderte med at Oracle og MySQL konkurrerer direkte med hverandre i flere sektorer, og at MySQL kan ventes å bli en stadig større utfordring til Oracle etter hvert som den får flere funksjoner. Granskningen som nå skal gjennomføres, vil blant annet ta for seg hva slags insentiver Oracle har for å videreutvikle MySQL som friprogdatabase.

Etter EU-reglementet er kommisjonen pålagt å ta en endelig avgjørelse innen 19. januar 2010.

Det innebærer at Sun må belage seg på enda et kvartal som uavhengig selskap, og sannsynligvis pådra seg et nytt kvartalstap på godt over hundre millioner dollar.

I regnskapsåret som ble avsluttet 30. juni tapte Sun 2,23 milliarder dollar. I de åtte regnskapsårene i perioden juli 2001 til juni 2009, tapte Sun til sammen 5,6 milliarder dollar.

I junikvartalet raste Suns serveromsetning med 36 prosent til 1,1 milliarder dollar, i et marked som krympet 30 prosent. Kunder med store Sun-installasjoner nøler med å handle mer fra selskapet, og viser til at den nye eieren, Oracle, ikke har kommet med noen troverdig plan for hvordan de har tenkt å utvikle Suns maskinvare i årene framover.

Pessimistene blant kundene frykter at Oracle har til hensikt å avvikle det meste av Suns serversatsing for i stedet å produsere «jern» dedikert til oppgaver sentrert rundt Oracles programvare.

De fikk bange anelser bekreftet i midten av juni, da Sun avlivet prestisjeprosjektet «Rock» for en prosessor som kunne stilt Intel og IBM i en langvarig teknologisk skygge. Avlivningen ble rapport uavhengig av hverandre av New York Times og Channel Register, og ble ikke dementert. Suns eneste reaksjon var «ingen kommentar».

Oracle fastholder at de ikke vil offentliggjøre noen detaljert plan for utviklingen av Suns maskinvare før kjøpet er fullført. Det innebærer ytterligere opptil fem måneders usikkerhet for Suns kunder.

Straks det ble kjent at Oracle ville kjøpe Sun, ga IBM, HP og Dell seg i kast med å kapre Oracle-skeptiske Sun-kunder.

Analytiker James Staten i Forrester Research bekrefter at usikkerheten styrker Sun-kundenes tilbøyelighet til å gi etter for skreddersydde tilbud fra de tre store serverleverandørene.

– Dette er en gyldig anledning som de ikke vil få igjen, og de prøver å få så mange som mulig til å bytte [fra Sun] før Oracle fullfører oppkjøpet, siteres Staten av Wall Street Journal.

IBM beskriver overfor avisen hvordan de satte opp en liste over Suns 300 største kunder straks de hørte om avtalen med Oracle. De har henvendt seg til disse med forslag om avtaler og gode rabatter. Til og med bonusavtaler der IBM betaler flere hundre tusen dollar til Sun-kunder som bytter til IBM, er blitt foreslått. Per slutten av juni hadde 59 Sun-kunder skrevet under på avtaler med IBM.

IBM har også henvendt seg til uavhengig konsulenter som selger og installerer Sun-maskiner, og tilbudt dem gratis utstyr og opplæring i IBM-maskinere.

Dell har opprettet et eget senter der Sun-kunder kan prøve sine applikasjoner på Dell-maskiner. Sun-kunder som vil bytte til Dell, tilbys rabatter og finansiering.

Suns kjøp av MySQL har altså ført til en situasjon som skjerper risikoen for at selskapets serverteknologi – det som framfor alt assosieres med Sun – skal dø hen.

Hvor stor rolle spiller egentlig kundeflukten til de sirklende gribbene for Suns kommende eier?

Det er lite som tyder på at EU vil nekte å godkjenne Oracles kjøp av Sun. Men de kan for eksempel finne på å kreve at MySQL holdes utenfor, og at friprogdatabasen fristilles i et eget selskap.

Det er ikke sikkert at denne løsningen vil være spesielt heldig for MySQL. Friprogdatabasen er allerede svekket: Medgründerne av MySQL, David Axmark og Ulf Michael «Monty» Widenius forlot Sun i fjor høst – Widenius offisielt i februar i år – åpent misfornøyd med Suns håndtering av produktet. Mårten Mickos, frontfigur og daglig leder av MySQL gjennom mange år, forlot også Sun i februar. Det er langt fra sikkert at en uavhengig MySQL vil kunne hevde seg i konkurranse med Oracle.

Man kan mistenke at Oracle kanskje ikke gråter så veldig over forsinkelsen som EU-kommisjonen har stelt i stand: Det kan være godt å ha en syndebukk å dele vanskelige beslutninger med.

    Les også:

Til toppen