Griper inn i Internett-fusjon

Telenor og Schibsted får ikke gjennomføre sitt internettsamarbeid som planlagt. Konkurransetilsynet kaller derfor partene inn til et forhandlingsmøte neste uke for å diskutere endringer i internettsatsingen som gjør at tilsynet kan akseptere planene.

Telenor og Schibsted får ikke gjennomføre sitt internettsamarbeid som planlagt. Konkurransetilsynet kaller derfor partene inn til et forhandlingsmøte neste uke for å diskutere endringer i internettsatsingen som gjør at tilsynet kan akseptere planene.

Konkurransetilsynet setter foten ned for de planene Telenor og Schibsted har lagt fram.

I sin vurdering av saken konkluderer tilsynet i et brev til partene at "den felles satsingen fører til en vesentlig begrensning av konkurransen."

Telenor og Schibsted har med andre ord ikke klart å overbevise tilsynet om at sammfunsønonomiske effektivitetsgevinster ved samarbeidet overstiger de samfunnsøkonomiske tapene ved redusert konkurranse.

Tilsynet griper derfor inn i Telenor og Schibsted-planene etter konkurranselovens paragraf 3-11.

- Vi har problemer med å akseptere samarbeidet, både med tanke på Telenor Nextels oppkjøp av Schibsted Netts kundemasse og med tanke på eierandelen i SOL, sier seksjonsleder i Konkurransetilsynet, Arve Kvåle, til digi.

Før Konkurransetilsynet foretar sine inngrep kalles imidlertid partene inn til et møte for at en skal kunne komme fram til en minnelig løsning. Tilsynet nærmest beordrer Telenor og Schibsted i sitt brev til et møte i uke 23.

Konkurransetilsynet skriver at de anser seg som ferdige med vurderingen av samarbeidet. Møtet skal brukes til å komme fram til ordninger som kan redusere de skadelige effektene av samarbeidet.

Avtalen mellom Telenor og Schibsted ble offentliggjort første gang på en pressekonferanse 8. november 1996. Avtalen var at Schibsted Nett fikk 100 millioner kroner for sine vel 50.000 internettkunder som ble overført til Telenor Nextel, mens Schibsted og Telenor Plus hver gikk inn i et nytt selskap, Scandinavia Online (SOL) som er de to selskapenes innholdsleverandør til Internettet.

Etter ordinære frister måtte saken ha funnet sin løsning innen 20. juni, selv om Konkurransetilsynet kunne forlenge fristen "dersom nærlige hensyn tilsier det", som det heter i forskriften. Konkurransetilsynet kan gripe inn i en sak inntil ett år etter at en fusjonsplan er offentliggjort.

Til toppen