Gripsrud følger P4 med argusøyne

- De har kanskje hørt at det å spille plater med løst snakk innimellom lønner seg, men da har de kanskje heller ikke fortjent det privilegium å ha konsesjon, sier leder av Allmennkringkastingsrådet, Jostein Gripsrud. Han sier de følger utviklingen i P4 oppmerksomt og vurderer hva radiokanalen gjør opp mot konsesjonsvilkårene.

- De har kanskje hørt at det å spille plater med løst snakk innimellom lønner seg, men da har de kanskje heller ikke fortjent det privilegium å ha konsesjon, sier leder av Allmennkringkastingsrådet, Jostein Gripsrud. Han sier de følger utviklingen i P4 oppmerksomt og vurderer hva radiokanalen gjør opp mot konsesjonsvilkårene.

- Det blir tydeligvis oppfattet slik at de allerede balanserer på grensen av hva som er god kringkasting, men vi kan ikke forhåndsdømme. Vi følger utviklingen oppmerksomt. Poenget er at vi lurer på hvordan de kan leve opp til kravene i konsesjonen om de skjærer ned og spiller mer musikk, sier leder i Allmennkringkastingsrådet, Jostein Gripsrud om problemene i P4.

- Det må finne sted et helt markant og åpenbart brudd på konsesjonsvilkårene, før konsesjonen sies opp. Det som er viktig, er seriøsiteten man viser i forhold til konsesjonsvilkårene i konsesjonsperioden, ved fornyelse av konsesjonen. Det skal gå ganske grovt for seg om de skal få konsesjonen inndratt. Min jobb er å vurdere år for år, hva konsesjonshaverne faktisk gjør, ikke hva det står i avisen at de gjør. Jeg har notert meg at noen aviser skriver at P4-kuttene kommer til å gå utover den redaksjonelle biten i radioen, sier Gripsrud.

Han understreker at det er avgjørende om kuttene i P4 er av kortvarig art, eller er en varig endring.

Allmennkringkastingsrådet har ikke selv sanksjonsmuligheter overfor medier som ikke overholder konsesjonsvilkårene, men gir råd til Kulturdepartementet. I Stortingsmelding nummer 12 som sannsynligvis skal opp i Stortinget i januar, er allmennkringkasternes overholdelse av konsesjonsvilkårene ett av flere sentrale tema.

Gripsrud sier at P4 er best tjent med å følge konsesjonsvilkårene, da alternativene er begrensede.

- Rent praktisk må de bli en slags Radio1 innen et nettverk. Konsesjonen er på en landsdekkende kanal, og det kan jo være andre interessenter. Ved digitalisering av radioen, vil de miste muligheten til å operere i dette nettet om de gir blaffen i konsesjonsvilkårene, sier han.

- Er satsingen i utlandet uproblematisk for Allmennkringkastingsrådet?

- For Allmennkringkastingsrådet er det uproblematisk. Hva de gjør med overskuddet har vi ikke noe med. Generelt synes jeg at de har tjent så gode penger at de burde kunne investere i mer redaksjonelt stoff. De har kanskje hørt at det å spille plater med løst snakk innimellom lønner seg, men da har de kanskje heller ikke fortjent det privilegium å ha konsesjon, sier Gripsrud.

Til toppen