Grøftene som deler Norge

Fiber-gapet er dokumentert.

Grøftene som deler Norge
SPLITTER: Kommunene har ulike regler for den kostbare gravingen av grøfter til bredbånd, og et mindretall ønsker felles nasjonale forskrifter, viser IKT-Norges undersøkelse. Bilde: Espen Zachariassen

Kommunene har store forskjeller i sine regler for graving av grøfter til fiber.

Og de er lite interessert i å samordne seg.

Det kommer frem i kartlegging gjennomført for IKT Norge, som konkluderer med at kommunene utgjør den største hindringen for utbygging av bredbånd.

Grunt eller dypt

Bakgrunnen for undersøkelsen er at regjeringen har et formelt mål om utbygging av høyhastighets bredbånd over hele landet.

Et sentralt virkemiddel er å sørge for like graveregler, slik at utbyggerne vet hva slags kostnader som møter dem.

I dag velger kommunene selv om de skal forholde seg ledningsforskriften, populært kalt graveforskriften.

Kartleggingen avdekker konsekvensen av dette:

Kravet til gravedybde varierer fra 10 til 70 centimeter. Det betyr at kostnadene varierer mye, avhengig av hvilken kommune det skal graves i.

Ikke proffe

Andre funn i undersøkelsen viser at kommunene ikke er profesjonelle på å legge til rette for økt utbygging av digital infrastruktur.

Men de er også klar over situasjonen og vil gjerne ha bistand fra staten.

Her er noen punkter fra kartleggingen:

  • 35 prosent av norske kommuner har ikke egen plan for bredbåndsutbygging.
  • 55 prosent samkjører ikke regelverk og saksbehandling med nabokommunene.
  • 33 prosent mener “graveforskriften” bør være nasjonal.
  • 65 prosent har ikke en plan for oppsett av master til utbygging av mobilnett.
  • 35 prosent mener regulering av master bør være nasjonal.
  • 62 prosent har ikke en plan for montering av basestasjoner/antenner på offentlige bygg.
  • 33 prosent mener regulering av montering av basestasjoner/antenner bør være nasjonal.

Stillhet

Regjeringen er på trappene med en ekom-plan.

Her er et sentralt virkemiddel like graveregler for å skape forutsigbare kostnader for utbyggerne.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og KS sendte i høst et felles brev til alle kommunene der de ber dem tilpasse seg den nasjonale graveforskriften. Hvis ikke kommer regjeringen til å vurdere å tvinge kommunene til å følge felles graveregler.

Ingen besvarte henvendelsen.

Tvang kommer

IKT-Norge stilte spørsmål om dette brevet i sin kartlegging.

Av de 112 kommunene som besvarte spørsmålene, oppgir 80 prosent at de ikke er kjent med brevet.

Dermed ligger det an til at kommunene får oppfylt det hver tredje kommune ønsker seg – en nasjonal graveforskrift.