Grønt lys for ny nettbank

Konkurransen om bankkundene på Internett strammer seg til. Skandiabanken får en ny konkurrent når Bankia Bank ASA om kort tid etablerer seg i markedet.

Konkurransen om bankkundene på Internett strammer seg til. Skandiabanken får en ny konkurrent når Bankia Bank ASA om kort tid etablerer seg i markedet.

Bankia Bank ASA skriver i en pressmelding at Kongen i statsråd ga tillatelse til å drive bankvirksomhet rett før helgen.

Bankia skal være en internettbank og skal tilby gunstige vilkår innen spareprodukter og betalings- og kredittkort.

- Vi skal bli en ledende nummer to-bank, en komplimentær bank som kundene har i tillegg til den banken de bruker fra før, sier daglig leder Christina Åhlander til dn.no.

Åhlander regner med at det vil jobbe omtrent ti personer i banken ved oppstarten:

- I dag er det faktisk ikke nødvendig å være flere ansatte for å drive bank. Vi kommer verken til å ha filialer eller skranke. Vi vil bruke Internett både til kundekontakt, distribusjon og markedsføring. Bankia skal være en nisjebank for "folk flest" i alderen 20 til 45 år. Dette blir ikke en fullservicebank for de ressurssterke, og det blir heller ikke en fullsortimentbank, sier Åhlander til dn.no.

Einar Nagell Erichsens investeringsselskap Meridian AS og Silicon Capital Nordic AS, med Per Øivind Elvebakk og Jostein Svendsen som bakmenn, eier 30 prosent hver.

I tillegg eier de fire gründerne tilsammen 26 prosent.

Til toppen