Grønt lys for Oracles kjøp av PeopleSoft

En domstol har avvist USAs justisdepartements innvendinger mot Oracles kjøp av PeopleSoft.

En domstol har avvist USAs justisdepartements innvendinger mot Oracles kjøp av PeopleSoft.

Dommer Vaughn Walker ved distriktsdomstolen (U.S. District Court) i San Francisco har offentliggjort sin kjennelse i søksmålet som USAs justisdepartement kjørte for å hindre Oracle fra å kjøpe konkurrenten PeopleSoft. Kjennelsen på 164 sider avviser kontant departementets argumentasjon, og slår fast at kjøpet ikke vil forringe konkurransen innen markedet for store bedriftsforvaltningssystemer.

De hele startet i juni i fjor da PeopleSoft kunngjorde oppkjøpet av sin mindre konkurrent J.D. Edwards. Oracle svarte med å tilby å kjøpe PeopleSoft. Styret og den daglige ledelsen i PeopleSoft avviste tilbudet som fiendtlig, og argumenterte dels med at en sammenslåing av PeopleSoft og Oracle ville redusere tallet på markedsaktører fra tre til to (SAP er den suveren lederen i markedet for store bedriftsforvaltningssystemer) og følgelig bryte med antitrustlovene, dels med at budet på 16 dollar per aksje, 5,2 milliarder dollar, undervurderte selskapets reelle verdi.

Oracle svarte på den siste innvendingen med å høyne budet til 19,50 dollar per aksje, eller 6,3 milliarder dollar. PeopleSoft gikk videre med oppkjøpet av J.D. Edwards, og justisdepartementet startet en undersøkelse av Oracles bud på PeopleSoft med utgangspunkt i antitrustlovgivningen. Over nyttår signaliserte også EU-kommisjonen mulige innvendinger mot Oracles oppkjøp av PeopleSoft.

I februar i år høynet Oracle budet på PeopleSoft til 26 dollar per aksje, tilsvarende 9,4 milliarder dollar. Budet ble enstemmig forkastet av PeopleSoft-styret som viste til at budet undervurderte selskapets verdi, og at overtakelsen møtte motstand fra reguleringsmyndighetene i USA og EU. I mars tok EU-kommisjonen et første formelt skritt mot oppkjøpet.

I mai reduserte Oracle budet på PeopleSoft til 21 dollar per aksje, tilsvarende 7,7 milliarder dollar. Budet ble igjen kontant avvist av PeopleSoft. I juni kom USAs justisdepartement med sitt søksmål, som nå altså er avvist av den relevante domstolen.

    Les også:

Siden midten av april har sluttkursen på PeopleSoft-aksjen ligget i intervallet 16 dollar til 19 dollar. Det siste året har den aldri vært over 24 dollar.

Styret og toppsjef Craig Conway i PeopleSoft har sagt de vil vurdere kjennelsen. Oracle har forlenget budet til 24. september, og har bedt om et snarlig møte med PeopleSoft-ledelsen.

27. september skal en rett i Delaware behandle et søksmål som Oracle har rettet mot PeopleSoft. Søksmålet tar sikte å få kjent ugyldig disposisjoner som PeopleSoft-styret har tatt for å gjøre en eventuell overtakelse så vanskelig og kostbar som mulig, blant annet gjennom spesielt utformede «kundegarantier». Oracle vil argumentere med at PeopleSoft-styret ikke har overholdt sitt ansvar overfor selskapets aksjonærer.

Da det ble kjent at domstolen i San Francisco hadde avvist søksmålet fra USAs justisdepartementet, økte PeopleSoft-aksjen med 14 prosent til 20,41 dollar. Oracle-kursen økte med tre prosent til 10,23 dollar etter å ha steget 0,7 prosent før stengetid.

Justisdepartementet har 10 dager på seg til å anke kjennelsen.

Wall Street Journal siterer analytikere og antitrusteksperter som tror kjennelsen kan utløse en oppkjøpsbølge innen programvarebransjen. Det vises blant annet til Oracles uttalte planer om ytterligere oppkjøp, til at PeopleSoft kan prøve å få et alternativ bud fra storheter som Microsoft, SAP eller IBM, til at giganter som Microsoft og SAP har seriøst diskutert å slå seg sammen, og til at det generelt sett er en situasjon som er typisk i forkant av en konsolideringsperiode.

Blant selskap som kan være modne for overtakelse, nevnes Veritas Software, Siebel, BMC Software og BEA.

Til toppen