Groove gir billig samarbeid i lyd og bilde

Hjernen bak Lotus Notes, Ray Ozzie, lanserer Groove, rimelig programvare for kryptert flerveis kontakt og samarbeid over Internett - med filer, tekst, tale, bilde og video.

Ozzie etablerte Groove Networks i oktober 1997. Ifølge Wall Street Journal har han og 100 programmerere arbeidet i det skjulte med å utvikle Groove.

Produktet forventer selv å få nærmest kultstatus. For å "groove" trenger du klienten Groove Transceiver. Du oppretter en Groove-konto, en Groove-identitet, og noen Groove-grupper som du inviterer andre til å være med på - familie, hobbykamerater og så videre. Du kan også groove på et profesjonelt nivå, og bruke tjenesten til å samarbeide med geografisk fjerne kollegaer eller partnere.

Groove håndterer både online og offline samarbeid. Online kan man utveksle øyeblikksmeldinger, direkte tale, dele filer, vise hverandre bilder, opprettholde flertrådede diskusjoner, tegne for hverandre og vise video. Offline kan man legge igjen nye elementer, kople seg opp mot nettet for å synkronisere med endringer andre har levert, og så gå gjennom disse endringene offline.

Groove er altså en slags oppslagstavle med muligheter til direkte kommunikasjon i lukkede grupper på mellom to og tjue medlemmer. All informasjonsutveksling krypteres, og alle lokalt lagrede Groove-elementer oppbevares også kryptert. Det kreves brukernavn og passord for å lese dem, også når man er offline.

Klienten skal koste et sted mellom 50 og 100 dollar - i skrivende stund mangler det en del informasjon på selskapets nettsted, siden produktet ikke er offisielt lansert. En demoutgave kan lastes ned gratis.

Groove sammenliknes dels med ICQ og tilsvarende chat-løsninger. Forskjellen er blant annet at kommunikasjonen er kryptert, og at den kan omfatte tale og video i tillegg til tekst. En annen sammenlikning gjelder Napster, siden man oppretter beskyttet fildeling mellom likestilte klienter over Internett.

Ray Ozzie gikk sammen med Lotus-gründer Mitch Kapor om å opprette Groove Networks. Den opprinnelige investeringen er ikke kjent. Siden har Accel Partners bidratt med 50 millioner dollar, og Intel med 10 millioner.

Inntil videre er Groove bare for Windows, fra 95 og oppover. Selskapet sier de vil støtte andre operativsystemer og andre klienttyper. Applikasjonen vil virke også gjennom en brannmur eller en proxy, selv om ytelsen kan reduseres noe.

Etter beskrivelsen å dømme, tilbyr Groove mye av det samme som dyrere samarbeidsløsninger fra blant andre Lotus, selv om Lotus nok tilbyr mer funksjonalitet. Sikkerhet og ytelse vil bli vel så viktig som pris for å vinne innpass på det øvre profesjonelle markedet. For små bedrifter, og for enkeltpersoner, er det knapt noen konkurranse for Groove overhode.

Til toppen