Groupon kan få bedre børsstart enn Google

Groupon kan få bedre børsstart enn Google

Forhandlinger med banker antyder en markedsverdi opp mot 25 milliarder dollar.

Nettjenesten med rabattkuponger, Groupon, er i samtaler med banker om en mulig børsintroduksjon. Selskapets markedsverdi kan fastsettes til opp mot 25 milliarder dollar, heter det i et oppslag på Bloomberg. De samme anonyme kildene antyder 15 milliarder dollar som nedre grense for verdifastsettelsen.

Tidlig i desember avviste Groupon et tilbud fra Google, som ville kjøpe dem for 6 milliarder dollar. Ved årsskiftet, i en runde for å sanke kapital, ble det forberedt en aksjeemisjon som fastsatte Groupons verdi til opp mot 7,8 milliarder dollar. I et oppslag i Wall Street Journal 15. januar ble Groupons verdi i forkant av en børsintroduksjon antydet til 15 milliarder dollar.

Den historiske sett høyeste markedsverdi i forkant av en børsintroduksjon, ifølge en oversikt i Wall Street Journal er Googles 24,6 milliarder dollar i august 2004.

Groupon er i rask vekst. I desember 2010 hadde de virksomhet i 300 markeder. I dag har de nådd 500 markeder, og de har 70 millioner aktive brukere. Antall ansatte har vokst fra 124 i desember 2009 til 5900 i dag, ifølge New York Times, og halve staben har under tre måneders ansiennitet.

I januar ble det meldt at Groupon diskuterte en mulig børsintroduksjon med Goldman Sachs og Morgan Stanley. Det er ikke oppgitt hvilke banker de er i samtaler med nå.

Selskapet har avslått å kommentere forhold rundt en mulig børsintroduksjon.

Det har vært reist mye tvil rundt Groupon, fordi forretningsmodellen oppfattes som svært enkel å etterlikne. Groupons svar på det er at forretningsmodell er én ting, en stab av selgere fordelt over nær sagt hele verden for å realisere forretningsmodellen er noe annet. Og det siste er Groupon hittil alene om.

Til toppen