Groupon kan få bedre børsstart enn Google

Forhandlinger med banker antyder en markedsverdi opp mot 25 milliarder dollar.

Groupon kan få bedre børsstart enn Google

Forhandlinger med banker antyder en markedsverdi opp mot 25 milliarder dollar.

Nettjenesten med rabattkuponger, Groupon, er i samtaler med banker om en mulig børsintroduksjon. Selskapets markedsverdi kan fastsettes til opp mot 25 milliarder dollar, heter det i et oppslag på Bloomberg. De samme anonyme kildene antyder 15 milliarder dollar som nedre grense for verdifastsettelsen.

Tidlig i desember avviste Groupon et tilbud fra Google, som ville kjøpe dem for 6 milliarder dollar. Ved årsskiftet, i en runde for å sanke kapital, ble det forberedt en aksjeemisjon som fastsatte Groupons verdi til opp mot 7,8 milliarder dollar. I et oppslag i Wall Street Journal 15. januar ble Groupons verdi i forkant av en børsintroduksjon antydet til 15 milliarder dollar.

Den historiske sett høyeste markedsverdi i forkant av en børsintroduksjon, ifølge en oversikt i Wall Street Journal er Googles 24,6 milliarder dollar i august 2004.

Groupon er i rask vekst. I desember 2010 hadde de virksomhet i 300 markeder. I dag har de nådd 500 markeder, og de har 70 millioner aktive brukere. Antall ansatte har vokst fra 124 i desember 2009 til 5900 i dag, ifølge New York Times, og halve staben har under tre måneders ansiennitet.

I januar ble det meldt at Groupon diskuterte en mulig børsintroduksjon med Goldman Sachs og Morgan Stanley. Det er ikke oppgitt hvilke banker de er i samtaler med nå.

Selskapet har avslått å kommentere forhold rundt en mulig børsintroduksjon.

Det har vært reist mye tvil rundt Groupon, fordi forretningsmodellen oppfattes som svært enkel å etterlikne. Groupons svar på det er at forretningsmodell er én ting, en stab av selgere fordelt over nær sagt hele verden for å realisere forretningsmodellen er noe annet. Og det siste er Groupon hittil alene om.

Til toppen