Grov feil i "STV tok en spansk en"

Student-TV´n i Trondheim er ikke enig i fremstillingen av deres oppførsel i saken om TV-sendinger på nettet. I dette leserbrevet tar redaktør Erik Vold til motmæle mot endel av påstandene.

Student-TV´n i Trondheim er ikke enig i fremstillingen av deres oppførsel i saken om TV-sendinger på nettet. I dette leserbrevet tar redaktør Erik Vold til motmæle mot endel av påstandene.

Hele artikkelen spinner ut fra en misforståelse.

Dette dreier seg om to saker:

1. Vi forhandlet med Tono om en nettsending av STV Norge med studenter i alle Universitetsbyer som målgruppe.

2. Vi forhandlet med Tono om en nettsending av STV Trondheim med studenter i Trondheim som målgruppe.

Forhandlingene gikk i den rekkefølgen ettersom STV Norge måtte utsettes grunnet høye månedsvederlag fra Tono.

Sendingen i Trondheim hadde helt andre begrensninger og var tiltenkt de 2000-2300 studentene som var tilknyttet Uninett på hybelen.

Når vi gikk over i forhandling nummer 2 trodde tydeligvis TONO og digitoday i at vi her prøvde å skjule informasjon. Men denne forhandlingen hadde ingenting med forhandlingen om STVNorge å gjøre. Vi jobbet her med å få en særavtale, noe Tono var veldig behjelpelige med. Av den grunn ønsket vi ikke å offentliggjøre noe ved denne forhandlingen. digitoday siterte her min mail til Tono: " Erik: "Dere kan lese på digi.no at vi her ikke fokuserer på de lokale forholdene vi forhandlet for i siste omgang", hvilket vil si at de opplysninger som ble gitt i intervjuet omhandlet tidligere samtaler med organisasjonen, ikke dagens status som det tydelig ble gitt uttrykk for."

digitoday tror her at jeg snakker om STV Norge, og for den forhandlingen er de vel informert om dagens status. Den ble jo lagt på is p.g.a. Tono sine høye avgifter.

Pga denne misforståelsen blir jeg her beskyldt for å ha ført de bak lyset.

Jeg blir beskyldt for å hemmeligholde deler av en avtale. Men den siste avtalen ville jeg jo heller ikke offentliggjøre. Problemet er at de tror den første forhandlingen også er den siste, men dette handler jo om to helt forskjellige saker.

STV Norge er et eksempel som kan stå for flere i vår posisjon. Vi følte det var viktig å oppfordre til debatt, når vi fikk vite at streaming av TV vil koste mer enn 10 ganger så mye som streaming av radio.

At disse tariffene ikke var satt, var noe vi informerte digitoday om. Det kan vel også sies at det var lite sympatisk av oss å offentliggjøre dette mens vi var i forhandlinger med Tono. Tono har vært veldig imøtekommende og har prioritert oss høyt, noe vi er veldig takknemlig for. Men vi har aldri ment å sette fokus på behandlingen av saken, men mente at saken i seg selv var av allmenn interesse. Det vi offentliggjorde var konklusjonen av en avsluttet sak.

STV Norge ville kostet oss 5000,- pr måned, selv med kun 5 minutter med musikk. Dette har vi et tilbud på fra Tono, så jeg syntes det er beklagelig at Inger Elise Mey forsøker å benekte det. Til hennes forsvar tror jeg hun sikter til at det i denne avtalen skulle være inkludert noen livestreaminger av konserter, men dette var noe vi ikke fikk vite om før i ettertid. Vi forhandler nå om nye avtaler for STV Norge der man skal ta betalt per seer.

Tono har heldigvis flere løsninger enn de vi først ble presentert for, og de bør unnskyldes for at problemstillingen er såpass ny at de til å begynne med ikke visste hva som var rimelig å forlange for slike tjenester.

Ellers vil jeg sende en beklagelse til digitoday for at dårlig kommunikasjon mellom Tono og STV har ført til at opplysninger i artikkelen er feil.

P.S.

Sjekk med begge kilder neste gang dere ønsker å beskylde noen for å sjonglere med sannheten.

D.S.

Til toppen