Grov personverntabbe hos NTNU

Et internt forslag til innstilling på en journaliststilling i informasjonspublikasjonen Universitetsavisa, som ble skrevet allerede i april 1995, har til i dag ligget tilgjengelig på Internett. Alle nettsurfere har kunnet lese NTNUs vurdering av de ulike kandidaters ferdigheter og evner.

Et internt forslag til innstilling på en journaliststilling i informasjonspublikasjonen Universitetsavisa, som ble skrevet allerede i april 1995, har til i dag ligget tilgjengelig på Internett. Alle nettsurfere har kunnet lese NTNUs vurdering av de ulike kandidaters ferdigheter og evner.

Ved å søke på eget navn på ulike søkemotorer på Internett, kan man dumpe borti mye rart.

digi.no's journalist gjorde nettopp dette, og mellom digi.no-artikler og lister over korsangere kom plutselig en merkelig peker opp. Fulgte man denne, kom man rett inn i et forslag til innstilling på en journalistjobb ved Universitetsavisa fra tre år tilbake. Universitetsavisa er internpublikasjonen ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Adressen "www.ntnu.no/unit.info/test/s_kere.txt" indikerer at dokumentet er lagt ut i forbindelse med en test, og aldri har vært tiltenkt offentliggjort. I dokumentet som sannsynligvis har vært tilgjengelig på Internett i flere år, blir blant annet fire kandidater til en journaliststilling inngående beskrevet. Det står bl.a.:

" (...) Hennes presseerfaring er imidlertid litt for sped, og to intervjuer, referanser samt et frilansoppdrag for Universitetsavisa antyder at hun kan få problemer med tempoet og de raske omstillinger som kreves i journalistjobben hos oss."

" (...) X (red.'s anonymisering) fremsto i intervjuet som trygg på egen kapasitet og evner samtidig som han er ivrig etter å komme i gang."

Alle parter virker forbauset over at disse sensitive opplysningene om flere personer har vært særdeles lett tilgjengelige og offentlige.

Jørn Fremstad er en av dem som blir vurdert i forslaget. Han jobber i dag i som journalist i NTB, og blir særdeles sjokkert over opplysningen om at hans kandidatur til en stilling, sammen med en vurdering av hans person, er lagt ut til allment skue på Internett.

- Jeg er veldig sjokkert over at de kan finne på noe sånt. Det er fullstendig uholdbart at man bretter ut personer i all offentlighet. Denne saken må jeg se nærmere på, sier Fremstad til digi.no.

- Hva, ligger det ute på nett? spør en overrasket redaktør av Universitetsavisa, Einar Myrenget. Han står oppført som forfatter av forslaget til innstilling som er datert april 1995. Han må sjekke saken nærmere før han kommenterer saken, og skal ringe tilbake.

Under en halv time senere er testsidene fra NTNU's sider borte.

- Dette er et høyst internt notat som jeg har skrevet til en annen her på informasjonsavdelingen, og la i april 1995 dokumentet på infoserveren som disponeres av 10-12 personer. Noen må ha lekt med dokumentet, jeg har ingen annen forklaring enn det, sier Myrenget andre gang digi.no snakker med ham.

Han utelukker ikke at noen internt har gjort feilen uten å vite det, men avviser at han selv har hatt noe å gjøre med det.

- Jeg har begrenset kjennskap til systemet og har ikke forutsetning for å vite hvordan man legger ut et internt dokument på Internett, og kan ikke ta ansvar for at det havnet der det gjorde. Søkerlista ble fjernet øyeblikkelig etter henvendelsen fra digi.no, men pinlig er det like fullt, sier Myrenget som forteller det ble stor oppstandelse da han fortalte om dokumentet som lå ute på nettet.

Han mener eksemplet demonstrerer at systemet er ukontrollerbart hvis noen f.eks. ønsker å ta ut et internt arbeidsdokument og legge det ut på nettet.

- Jeg kan ikke utelukke at det er flere lignende saker, gudene vet om det ligger flere slike dokumenter ute på nettet, sier Myrenget.

I det ellers feriestille Datatilsynet blir man forundret over at slike opplysninger ligger ute på Internett.

- Dette høres merkelig ut. Jeg har vondt for å tro at det er kurant å legge ut slike opplysninger. En innstilling er som regel bare tilgjengelig for søkere til jobben og er normalt ikke offentlig. I personregisterloven heter det at utlevering av informasjon om personer ikke er lov annet enn ved tillatelse fra de enkelte personer og eventuelt partene i arbeidslivet, sier rådgiver Åste Bergseng som leder etaten i fravær av direktør Georg Apenes.

Både personregisterloven og offentlighetsloven kommer inn i bildet i denne saken. Blant annet heter det i §6 i Offentlighetsloven:

"Følgende dokumenter kan unntas fra offentlighet: (...)

4) Dokument i sak om ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste. Unntaket gjelder ikke søkerliste. Søkerliste skal settes opp snarest etter søknadsfristens utløp og skal foruten søkernes navn inneholde deres alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune."

Jørn Fremstad i NTB utelukker ikke at han kommer til å forfølge saken videre og ta dette opp med NTNU.

- Om det er feil at dette er lagt ut, spiller ingen rolle, dette hører ingensteds hjemme, sier Fremstad.

(digi.no sin journalist ble ikke vurdert i det aktuelle dokumentet. red.anm.)

Til toppen