Gründer-kvinner lykkes oftere enn gründer-menn

Undersøkelser viser at kvinner som starter egen bedrift, gjennomfører i større grad enn menn. Menn synes å satse dristigere - og går oftere på trynet.

En ny studie viser at 73 prosent av kvinnene lykkes med å starte egen virksomhet, mens 69 prosent av mennene gjør det samme.

Terje Stubberud, som er direktør i SND Oslo og Akershus, sier til den oppdragsfinansierte nyhetstjenesten NewsWire at kvinner ofte går mer forsiktig frem enn menn, når de skal starte egen virksomhet.

Men de lykkes ofte bedre og har færre konkurser. Menn satser dristigere og går oftere på trynet, sier han.

I en studie om entreprenørskap av forsker Elisabet Ljunggren ved Nordlandsforskning ble rundt ti tusen kvinner og menn intervjuet om sine etableringsplaner. Studien viser at bare fem prosent av kvinnene som har tanker om å starte egen bedrift går i gang med forberedelser. Elleve prosent av mennene gjør det samme. Men fordelingen endrer seg når forberedelsene først er i gang.

Blant dem som ønsker å starte egen bedrift er 60 prosent menn og 40 prosent kvinner. I forberedelses- og oppstartfasen synker kvinneandelen til 25 prosent, melder NewsWire.

Til toppen