Gründerbrødrene i Spekter Bergen

Brødrene Dirdal knyttet de riktige kontaktene og befant seg på rett sted til rett tid. Det har gjort at de i dag har suksess med Internett-firmaet Spekter Bergen AS, og håper å få Rosings kreativitetspris.

Nicolai Dirdal hoppet av tredje avdeling jus ved Universitetet i Bergen og skulle for en kortere periode steppe inn i reklamebransjen. Perioden ble varig. I dag er han daglig leder, samt prosjektleder i Spekter Bergen AS. Å gå tilbake til jussen ble fort uaktuelt.

- Studietida gikk mye med til å jobbe både med både sponsorer og reklame i forbindelse med universitetets ulike studentfestivaler, sier Nicolai Dirdal til digi.no. - Når jeg så fikk tilbud om å drive med litt reklamejobbing på si, var det vanskelig å si nei. Etterhvert gikk det som det måtte gå. Det ble mer og mer jobbing, og mindre og mindre tid til studier.

Jeg var vel 25- 26 år og kunne ikke si nei til å jobbe med reklame.

Det hele startet da en bekjent av familien ønsket å etablere en avdeling av sitt reklamebyrå i Bergen. Nicolai fikk oppdraget, siden han tross alt studerte i byen. Han trakk etterhvert med seg broren Richard, som på denne tiden studerte på BI. De vinklet byrået raskt mot ungdomsmedier, og sto blant annet bak gateavisa Urban. De fokuserte spesielt på annonsering mot ungdom via gratis postkort og radioreklame, men drev også med mer ordinære reklametjenester.

Etter et halvt år valgte de å satse på Internett, som de raskt så ville bli et nytt medium. Dette var så tidlig som i 1995, da mange ennå strevde med å holde begrepene e-post og web fra hverandre. For å få til dette måtte de gå andre veier enn å drive et vanlig reklamebyrå. Løsningen ble å starte et eget byrå, Spekter Bergen AS.

- I begynnelsen laget vi tradisjonelle hjemmesider for kundene. Vi fikk tidlig en samarbeidsavtale med Hib Infonett ved Universitetet i Bergen og de skaffet oss kunder. Det Richard og jeg er gode på, er å knytte de rette kontaktene og være på rett sted til rett tid.

Selve programmeringen har de overlatt til andre. Akkurat å mekke HTML går greit, men da markedet åpnet seg for mer avanserte løsninger, hentet de inn studenter med programmeringsbakgrunn.

Å satse på store og tunge kunder, var en bevisst strategi. - Vi visste at store kunder ville gi oss bra referanser, og samtidig fikk vi muligheter for å gjøre større jobber, sier Dirdal. De tidlige kundene var firmaer som turte å satse nytt, akkurat som brødrene selv. I tillegg var de alene om å etablere et Internett-selskap i Bergen. Etterhvert ble kundene flere og oppdragene større. I dag har brødrene, som opprinnelig kommer fra østlandet, utfordret konkurrentene og flyttet noe av firmaet til Oslo.

Til toppen