Gründere prises like høyt som i 2000

Amerikanske ventureselskaper må betale dyrt for å kjøpe seg inn i nystartede teknologi-selskaper.

Gründere prises like høyt som i 2000

Amerikanske ventureselskaper må betale dyrt for å kjøpe seg inn i nystartede teknologi-selskaper.

Rammebetingelsene for oppstartsselskaper i IT-bransjen svinger veldig. I perioder kan det være tilnærmet umulig for lovende oppstartsselskaper å hente inn ekstern kapital, mens det i andre perioder er betydelig enklere, selv om det aldri er lett.

Nå viser tall fra Dow Jones venture One at oppstartsselskaper blir verdsatt høyere enn på lenge når ventureselskapene gjør sin første investering i dem.

Verdsettelsen av selskapet før investering, gir stort utslag på hvor mye gründerne vannes ut når de henter inn ekstern kapital. En høy verdsettelse gjør det således billigere å hente dyr investeringskapital.

Medianverdien for et oppstartsselskap i Silicon Valley ligger nå på 18,5 millioner dollar. Det er den høyeste verdien siden toppåret 2000.

Den høyere prisingen kommer som et direkte resultat av to faktorer. Prisen investorene får for oppstartsselskapet når de selger det til en etablert aktør eller børsnoterer det, har gått opp.

- I 2006 hadde USA det beste året for salg på mange år og medianverdsettelsen av børsnoterte selskaper nådde helt opp i 201,6 millioner dollar, samtidig som medianprisen for solgte oppstartsselskaper var på 52 millioner dollar, sier Steve Harmston, sjef for globale analyser i VentureOne, i en pressemelding.

Den andre faktoren ligger i at veien fra oppstart eller investeringstidspunkt til salg eller børsnotering er kortet kraftig ned i forhold til de siste årene.

Investeringer på såkorn-stadiet steg også. Dette er gjerne en investeringsrunde før ventureselskapene kommer på banen. Der var medianverdsettelsen 2,4 millioner dollar, en oppgang på 600.000 dollar sammenlignet med året før.

I Europa er verdsettelsen av oppstartsselskaper langt lavere enn i USA, men den er på vei opp. Medianverdsettelsen var 7,4 millioner dollar. I såkorn-runden derimot, ble europeiske oppstartsselskaper verdsatt høyere enn sine amerikanske konkurrenter. I Europa var medianverdsettelsen 2,5 millioner dollar.

- Den økte verdsettelsen i Europa reflekterer den økte interessen hos investorene til å investere i en tidligere fase enn før, sier Harmston.

Til toppen