Gruppekjøp passerer 50 milliarder kroner

Markedet for såkalte gruppekjøp - det vil si at forbrukerne går sammen om å bestille varer over Internett - vil vokse til over 50 milliarder kroner, bare i USA, i løpet av de neste tolv månedene.

Markedet for såkalte gruppekjøp - det vil si at forbrukerne går sammen om å bestille varer over Internett - vil vokse til over 50 milliarder kroner, bare i USA, i løpet av de neste tolv månedene.

Det er en fersk markedsundersøkelse fra Cap Gemini Group som hevder dette.

- Vi venter en sterk vekst for gruppekjøp også i Norge når forbrukerne ser mulighetene, sier visepresident Dag Jansson i Gemini Consulting.

- Store grupper som ønsker den samme varen, har en betydelig forhandlingsmakt overfor leverandørene. I USA ser forbrukerne at dette gir markante utslag på prisnivået, sier Jansson i en pressemelding.

Undersøkelsen han viser til er gjennomført blant 1000 nettbrukere i USA. 85 prosent av disse sier de har handlet online, men bare knappe fem prosent av disse har vært med på såkalte gruppekjøp. Dette vil imidlertid øke raskt, spår Jansson:

- Nesten 30 prosent av respondentene oppgir at de vønsker å være med på gruppekjøp de neste tolv månedene. Totalmarkedet i USA vil vokse til 50 milliarder kroner innen ett år, mener han.

Siden oktober i fjor anslår Jansson at det er omsatt varer for cirka syv milliarder kroner gjennom gruppekjøp i USA. Gjennomsnittlig kjøpsverdi er nesten 1300 kroner.

- Vår undersøkelse indikerer at gjennomsnittlig kjøp vil øke til 1800 kroner de neste tolv månedene, påstår jansson.

Her hjemme er det spesielt to aktører som har gjort seg bemerket på samlekjøp over nettet: Coshopper og LetsBuyIt. Begge oppgir å ha omlag 11.000 kunder hver.

Til toppen