Gryende aksjonæropprør i PeopleSoft

Aksjonærer i PeopleSoft går rettens vei mot ledelsens opplegg som skal hindre Oracle fra å kjøpe selskapet.

Aksjonærer i PeopleSoft går rettens vei mot ledelsens opplegg som skal hindre Oracle fra å kjøpe selskapet.

Bakgrunnen, ifølge Wall Street Journal, er at PeopleSoft innrømmet i forrige uke å ha utvidet betingelsene som gir kundene rett til tilbakebetalinger dersom Oracle – eller andre – skulle overta selskapet.

    Les også:

I sin opprinnelige utgave, gikk PeopleSofts kundesikringsprogram ("customer assurance program") fra i høst ut på at kundene kunne få tilbake mellom to og fem ganger det de hadde betalt i lisens der som PeopleSoft ble kjøpt i løpet av ett år, og dersom kjøperen tok skritt for å redusere støtte til produktene innen to år.

Tidligere i høst ble disse betingelsene utvidet, slik at kundekravene utløses dersom PeopleSoft blir kjøpt innen to år, og dersom kjøperen reduserer produktstøtten innen fire år.

PeopleSoft anslår at dette dobler de potensielle fordringene fra 400 millioner dollar til nærmere 800 millioner dollar.

En gruppe aksjonærer mener denne kundegarantien vil hindre styret i PeopleSoft fra å godta ethvert oppkjøpstilbud fra Oracle, eller fra noen annen interessent. Gruppen har gått til retten for å kreve at PeopleSoft trekker tilbake hele garantien. Det kan retten gjøre, ved å vedta en midlertidig forføyning som gjør garantien ugyldig.

En talsperson for styret i PeopleSoft sier de vil kjempe mot kravet fra aksjonærgruppen.

Oracles oppkjøp av PeopleSoft er midlertidig lagt på is mens USAs justisdepartement undersøker om oppkjøpet strider mot antitrustlovene. Oracle har anlagt en egen sak mot andre av PeopleSofts disposisjoner mot oppkjøpet.

Til toppen