Gryende IT-optimisme

Kursutviklingen i IT-aksjene bærer bud om en gryende optimisme hos investorene.

IT-indeksen avsluttet uken omtrent på samme nivå som etter forrige uke. De siste ukenes utvikling indikerer for IT-aksjene under ett at man har nådd en viss stabilitet i kursutviklingen. Det er stadig mer fokus på selskaps-spesifike nyheter og mindre fokus på makrobildet.

Vi er ikke spesielt trygge på at det er en vedvarende situasjon. Akkurat nå legges det vekt på laver renter i USA, bedringstegn i Asia (spesielt Japan) og spesielt for IT-aksjene en optimistisk holding til IT-sektoren i USA. Det er et ensidig bilde.

I dag skal det ikke by på store problemer selv for hobby-investorer å se at risikoen i det amerikanske aksjemarkedet fremdeles er betydelig. Det er ikke urimelig å anta at en i beste fall svak utvikling på børsen i USA vil påvirke utviklingen også i Oslo. Dernest er det vel heller ikke noen store pengepremier som venter den som påpeker at veksten i den amerikanske økonomien nok kan gå på en smell de nærmeste par årene. Det vil påvirke både de norske selskapene som selger i USA og verdensøkonomien generelt.

Foreløpig er dette temaet skjøvet i bakgrunnen, og fokus ligger altså på selskapsspesifike nyheter.

De siste dagers nyheter har slått ut for Agresso og Avenir. Begge med kursoppgang etter oppkjøps- og fusjons-meldinger.

Fredagens pressemelding fra bransjeanalytiker Elliot Gold i Telespan, er relevant for Tandberg ASA, uten at vi kan se noe konkret utslag på kursen. Gold slår for det første fast - i likhet med hva digi.no skrev for to uker siden - at det er irrelevant for resten av markedet hva VTEL sier om videokonferanse-markedet. Det selskapet har sitt eget forklaringsbehov.

Hva som kanskje er mer interessant i relasjon til Tandberg, er Telespans meninger om markedsutviklingen i tiden som kommer. Analytikerene i Telespan mener det er de små og rimelige set-top løsningen som vokser desidert kraftigst (du kan lese artikkelen i høyre marg). Telespan legger også vekt på at utstyret som selger bra er lett å installere, ikke trenger service og er klargjort for overgang til IP-løsninger.

Tandberg ASA lanserte 26. oktober Vision 800, som faller innenfor kategorien Telespan snakker om, selv om det nok ikke er det rimeligste produktet i klassen. Resten av Tandberg produktportefølje faller i en kategori som Gold mener vil henge etter i utviklingen hva angår vekst i omsetningen.

Fredagens mest underholdende pressemelding kom fra Telenor, som kunne fortelle at de ønsket Telias (X-)sjef Lars Berg, lykke til i ny jobb i Mannesmann og håpet på et godt samarbeid med en ny Telia-ledelse. Det er meget vanskelig å tolke pressemeldingen (som du finner på telenor sine hjemmesider) som noe annet enn et åpent frieri til Telia.

Om vi skal ta spekulasjonene helt ut - og det kan man vel tillate seg fra tid til annen - kan vi anta at Telenor ønsket å gi et klart og entydig signal til Telias eier om hva Telenor ønsker, og hva det betyr for valg av ny leder i Telia.

Dersom man skal trekke et slikt bilde videre og vurdere det opp mot NetComs posisjon, har vel de fleste en tendens til å legge vekt på at en Telenor-Telia fusjon vil sørge for at det tar enda lenger tid før NetCom møter tøffere og dyrere konkurranse.

Vi tror som nevnt at den argumentasjonen halter en del, først og fremst fordi den relevante konkurransen trolig kommer uansett innen for det tidsperspektivet som betyr noe. Av større betydning er det om NetCom blir sittende i en posisjon hvor de som skal inn i Norge og etablere seg, knytter tette bånd til NetCom. Dersom Telia forsvinner ut av det spillet, så minker det på kandidater.

Vi vil hevde at ytterligere fokus på forholdet mellom Telenor og Telia nå etterhvert vil trekke fokus over på eiersitsen i NetCom. Frem til nå har de fleste snakket om en oppkjøpspremie på NetCom. Vi har påpekt at det er mer relevant i så tilfelle å se på hva dagens prising av NetCom forutsetter. Dersom man i dagens pris har innkalkulert inntjening på tjenester og i markeder hvor selskapet ikke er til stede, så kan man ikke legge en premie på toppen av dette.

Med NetComs slappe utvikling i forhold til hovedkonkurrenten er vi nå mer interessert i å se på NetComs behov for å bli større, bredere og sterkere. Eiersituasjonen i NetCom har vi store problemer med å se at kan være tilfredsstillende for selskapet i den fasen det er nå, selv om vi aldri tror ledelsen vil innrømme akkurat det offentlig.

Fokusen bør heller ligge på NetComs behov for en annen eierstruktur, enn på en mulig oppkjøpspremie.

Til toppen