GSM-industrien vil ha egen regulering

Europeiske GSM-operatører mener reguleringen knyttet til fasttelefoni ikke kan gjelde for mobiltelefoni. I en henvendelse til EU påpeker de europeiske GSM-operatørene at mobiltelefoni ble etablert i et konkurransemarked, i motsetning til fasttelefoni som inntil nylig var monopolisert.

Europeiske GSM-operatører mener reguleringen knyttet til fasttelefoni ikke kan gjelde for mobiltelefoni. I en henvendelse til EU påpeker de europeiske GSM-operatørene at mobiltelefoni ble etablert i et konkurransemarked, i motsetning til fasttelefoni som inntil nylig var monopolisert.

GSM-operatørenes bekymring er at reguleringen som i dag gjelder for fast-telefoni også skal inkludere mobiltelefoni, og ber EU om egen regulering. På et møte i Brussel har de europeiske GSM-operatørene samlet i gruppen European Interest Group (EIG).

Adriana Nugter, tidligere leder av GSM MoU, og nå medlen av organisasjonens styre, sier at GSM-operatørene ønsker egen regulering basert på at mobiloperatørene som oftest har vært konkurranseutsatt. - Hun sier at operatørene frykter for konkurransen innenfor mobilmarkedet om fast-telefoniregulering også skal gjelde mobilt, og ber detfor om egen regulering tilpasset mobilmarkedets dynamikk. Dette vil også lette innføringen og investeringer i UMTS-basert mobiltelefoni.

EU-kommisjonen skal legge fram et forslag til regulering av bransjen og holde høringer om emnet til sommeren.

EIG regner med at dagens 92 millioner mobilbrukere i Europa vil øke til 215 millioner om seks år, og at det i denne perioden vil bli foretatt investeringer på 58 milliarder dollar i markedet.

Til toppen