GSM-jammere er ulovlige i Norge

Radioutstyr som blokkerer samtaler til og fra mobiltelefoner er enkelt å få tak i, men er ulovlig å bruke i Norge.

En type radioutstyr som blokkerer samtaler til og fra mobiltelefoner, såkalte GSM-jammere/blokkere, er ulovlig å bruke i Norge.

Post- og teletilsynet er oppmerksom på at det er enkelt å få tak i GSM-jammere i Norge.

- Dette er utstyr som lager støysignaler og blokkerer GSM-signalene til mobiltelefonene. Slike støysignaler stopper ikke bare vanlige samtaler, de blokkerer alle signaler til og fra mobiltelefonene i området. Dette kan resultere i at viktige nød- og sikkerhetssamtaler ikke kommer gjennom, skriver tilsynet i en pressemelding.

Videre opplyser tilsynet at all bruk av radioutstyr krever tillatelse etter teleloven. Det er Post- og teletilsynet som gir nødvendige tillatelser, og som avgjør eventuelle unntak fra hovedregelen.

GSM-jammere av den typen som markedsføres og tilbys i dag, hører ikke til den typen utstyr det kan gis unntak for. Salg og besittelse av slikt utstyr er heller ikke tillatt.

Til toppen