GSM-lisenser auksjoneres ut neste år

I forslaget til statsbudsjett for 2001 foreslår regjeringen at en skal auksjonere ut flere GSM-lisenser.

I forslaget til statsbudsjett for 2001 foreslår regjeringen at en skal auksjonere ut flere GSM-lisenser.

I forslaget går det ikke fram hvor mange GSM-lisenser som skal auksjoneres ut, men i forrige uke fortalte samferdselsminister Terje Moe Gustavsen at det var snakk om 2-4 nye GSM-lisenser som en vurderte å auksjonere ut.

Målet er å få til en mest mulig effektiv utnyttelse av frekvensene for andre og tredje generasjon mobiltelefoni. Regjeringen skriver i forslaget at det skal arbeides med å tilrettelegge for flere GSM-operatører i Norge, ettersom en nå sitter tilbake med to etter at Samferdselsdepartementet har trukket tilbake den mobillisensen for GSM-1800 mobiltelefoni som selskapet disponerte.

Ved auksjonen av GSM-lisensene vil det ikke bli stilt særskilte krav til dekning i de nye GSM-konsesjonene, men det blir satt krav til søkernes seriøsitet, kompetanse og økonomi som må oppfylles. Regjeringen mener dagens to GSM-nett sikrer en tilfredsstillende dekning.

Samtidig justerer Samferdselsdepartementet nok en gang på tildelingstidspunktet av de fire UMTS-mobillisensene som ble utlyst i mai. Tidligere har det vært snakk om at tildelingen skulle skje i månedsskiftet oktober/november, sist uke fortalte Gustavsen at en tok sikte på en tildeling i november, mens en i forslaget til statsbudsjett skriver "i inneværende år".

Til toppen