GSM skal erstatte privat radio

En ny GSM-tjeneste, utviklet i samarbeid mellom Ericsson og Telia, vil kunne erstatte Europas vel 7 millioner private radionett. Markedet er stort med over 40 millioner brukere.

En ny GSM-tjeneste, utviklet i samarbeid mellom Ericsson og Telia, vil kunne erstatte Europas vel 7 millioner private radionett. Markedet er stort med over 40 millioner brukere.

Telia blir først i verden med den nye tjenesten som betyr at private radionett erstattes av GSM-nett, for kommunikasjon innenfor en begrenset gruppe med brukere.

Tjenesten heter "gruppsamtal" og retter seg i første rekke mot bygg-, transport og vaktselskap, skriver Computer Sweden.

Samtalene over GSM fungerer som i de private radionettene, der et anrop kan gjøres av alle medlemmene i gruppen. Fordelen med et GSM-nett fremfor private radionett er den mye lavere kostnaden, i og med at GSM-nettene allerede eksisterer med tildels god kapasitet. Heller ikke geografisk plassering spiller noen rolle så lenge det er GSM-dekning i området.

Terminalene er vanlige GSM-terminaler som er modifisert, med egen knapp en trykker ned når en snakker og høytalerfunksjon. Mens terminalene skal være klare rett over nyttår, kommer ikke Telia til å tily tjenesten før andre kvartal.

Til toppen