GSM stråler aller mest i Trondheim

Målinger utført av Post- og teletilsynet viser at bidraget fra byens WLAN er nærmest null.

GSM stråler aller mest i Trondheim

Målinger utført av Post- og teletilsynet viser at bidraget fra byens WLAN er nærmest null.

NRK og nrk.no melder i dag, i sin forhåndsomtale av tv-programmet «Puls», at stråling fra mobilmaster og trådløse nettverk er 40 ganger høyere enn antatt. For å lede frykten i retning WLAN, legger statskringkastingen til: «Det viser nye undersøkelser fra Trondheim, der hele byen er trådløs.»

Sentrale deler av Trondheim har vært dekket av et trådløst datanett (WLAN) i tre år, Trådløse Trondheim. Siden har mange såkalte «eloverfølsomme» fått mediedekning for at de kan ikke oppholde seg der det er trådløse nett.

Undersøkelsen som NRK og nrk.no viser til, er foretatt av Post- og teletilsynet.

Seksjonssjef Per Eirik Heimdal i Post- og teletilsynet (PT) sier til digi.no at NRK ikke gjengir undersøkelsen korrekt.

– Målingene som vi foretok i Trondheim 5. november i år gjaldt alle mulige strålingskilder. NRK sammenlikner med målinger av bare WLAN fra to år tilbake. De ser bare på verdier, ikke på hva som er målt ved disse to anledningene, og kommer på det grunnlaget fram til at strålingen har økt 40 ganger. En annen feil NRK gjør, er at de sammenlikner stråling målt ett sted, med en måling gjort et annet sted. Skal man sammenlikne måleresultater, må man sørge for at de samme kildene er målt på samme sted begge ganger.

Tilsynet gjengir løpende alle målinger de foretar, på siden Oversikt over praktiske målinger på deres nettsted. (Se under fanen «Sikkerhet», menyvalget «Stråling og el-sikkerhet».)

Måleresultatene på det stedet med sterkest stråling 5. november er publisert i dette dokumentet.

Det viser følgende:

Punktet i Nordregate er der den samlede strålingen var høyest i Post- og teletilsynets undersøkelse.
Punktet i Nordregate er der den samlede strålingen var høyest i Post- og teletilsynets undersøkelse. Bilde: Post- og teletilsynet

Med andre ord: De eneste kildene som gir utslag over 0,05 promille av den norske grenseverdien, er UMTS (3G), GSM1800 og GSM900, som bidrar med henholdsvis 5 273, 66 222 og 39 017 mikrowatt per kvadratmeter.

Selv på det «verste» stedet i trådløse Trondheim, er bidraget fra WLAN 25 mikrowatt per kvadratmeter, eller 0,23 prosent av den samlede strålingsenergien. GSM står for 95,12 prosent, mens UMTS står for 4,77 prosent. De andre strålingskildene er FM-radio, ICE-nettet (cdma450) og tv. Deres bidrag er ubetydelig.

Om stråling gir helseplager til dem som ferdes i Trondheim, bør pekefingeren rettes, ikke mot WLAN, men mot mobilnettet.

– Målingene vi har foretatt, er sammenfallende med det vi har sett av målingene til Norges Miljøvernforbund, sier Heimdal.

Det man kan diskutere, er selvfølgelig grenseverdiene som er satt i Norge, sammenliknet med det andre land opererer med.

Ifølge Post- og teletilsynet ligger man i Trondheim 98,5 prosent under grenseverdien fra Verdens helseorganisasjon WHO. Det er ikke Post- og teletilsynet som avgjør hva som skal være Norges grenseverdi, men Statens strålevern.

NRK viser til at andre land har lavere grenseverdier, og at Italia, Sveits og Russland har satt en grenseverdi på 100 000 mikrowatt per kvadratmeter. Det er 10 633 mikrowatt per kvadratmeter under det verste punktet i Trondheim. De andre punktene som ble målt i Trondheim viste en samlet strålingseffekt per areal på mellom 30 000 og 60 000 mikrowatt per kvadratmeter, altså godt under den grensen.

    Les også:

Til toppen