GTS får ja fra Esprit-eiere

93,5 prosent av eierne i britiske Esprit Telecom Group har akseptert et oppkjøpstilbud Global TeleSystems, som verdsetter Esprit til 645 millioner dollar.

93,5 prosent av eierne i britiske Esprit Telecom Group har akseptert et oppkjøpstilbud Global TeleSystems, som verdsetter Esprit til 645 millioner dollar.

Global TeleSystems (GTS) bud forutsatte at 90 prosent av eierne i Esprit Telecom Group sa ja til oppkjøpstilbudet.GTS utsteder 0.1271 aksje per Esprit-aksje, og får etter fusjonen en kapitalisert verdi på 30 milliarder kroner.

GTS sitter selv med et europeisk telenett gjennom datterselskapet Hermes Europe Railtel BV, der blant andre de belgiske og svenske jernbaneverkene er medeiere, mens Esprit har et eget utbygd høyhastighets telenett som tilbyr kapasitet i det nå deregulerte europeiske telemarkedet.

GTS vil etter oppkjøpet sitte på en egen amerikansk og europeisk infrastruktur for sin transatlantiske forbindelse, og kommersielle teletjenester på Hermes-nettet vil tilbys i midten av neste år til et 30-tall europeiske byer. Esprit ble etablert i 1992 og leverer i dag teletjenester til 30 europeiske byer i åtte land.

Konkurransen fra langt større aktører som Cable&Wireless, Global One og det nye venturet mellom British Telecom og AT&T ses på som hovedfaktorene bak denne fusjonen.

Kjøpet ventes formelt gjennomført i løpet av våren.

Til toppen