"Gubbevelde" i Internett-bransjen

Én kvinne og 42 menn. Slik ser det ut i styrerommene hos de største svenske Internett-selskapene. Bransjen er mer mannsdominert enn gjennomsnittlige børsnoterte selskaper i Sverige. Situasjonen er omtrent den samme i Norge, sier Jørn Sperstad i IT-næringens Forening.

Én kvinne og 42 menn. Slik ser det ut i styrerommene hos de største svenske Internett-selskapene. Bransjen er mer mannsdominert enn gjennomsnittlige børsnoterte selskaper i Sverige. Situasjonen er omtrent den samme i Norge, sier Jørn Sperstad i IT-næringens Forening.

- Man vil gjerne tro ar Internett-bransjen er moderne, men det er ikke tilfelle. Det er pinlig at det er slik, sier Christer Sturmark, som er gründer og styreformann i det svenske nett-selskapet Cell, til Computer Sweden.

Selskapene Adera, Cell, Connecta, Framtidsfabriken, Icon Medialab, Linné Group og Spray Ventures fremstiller seg gjerne som Sveriges fremtidshåp, og varsler sterk vekst i den kommende tiårsperioden. For bare noen få år siden var de fleste av disse selskapene små og nyetablerte, mens de i dag er en voksende maktfaktor i det svenske næringslivet.

De syv selskapene har tilsammen over 2000 ansatte, og majoriteten er børsnoterte eller på vei til å bli det. Samtlige har en vekst og ekspansjonstakt i det svenske næringslivets toppsjikt, og selskapene forkaster det de kaller foreldede strukturer i samfunn og næringsliv samtidig som de snakker om et nytt syn på kompetanse og mangfold i sin egen virksomhet. Det gjelder spesielt fordelingen mellom kvinner og menn, skriver Computer Sweden.

Avisens egen gjennomgang av de største Internett-selskapenes styrer og ledergrupper gir et helt annet bilde. Av de 43 styreplassene i de syv største selskapene bekles bare én av en kvinne. I tillegg innehas samtlige lederstillinger av menn. Kvinneandelen er til og med lavere enn for de børsnoterte selskapene generelt.

At Christer Sturmark selv sitter i et styre med bare menn, ser han som et problem. - Jeg tror at det kan bli en konkurransemessig ulempe for Sverige at vi har så få kvinner, ettersom selskaper i andre land har høyere kvinnerepresentasjon. Det betyr at vi er mye dårligere til å utnytte den kompetanse som finnes, sier Sturmark til Computer Sweden.

Bransjesjef Jørn Sperstad i IT-næringens Forening bekrefter overfor digi.no at situasjonen er omtrent den samme i Norge.

- Vi har en skikkelig utfordring. Hver gang vi blir bedt om kandidater til offentlige råd og utvalg har vi er problem. Det er så få kvinnelige kandidater, og kravet er at kvinneandelen skal være på 40 prosent.

Sperstad sier videre at det fortsatt finnes få kvinner med IT-kompetanse i Norge.

- Vi må få opp rekrutteringen til IT-studiet. Det er blitt mye bedre nå, men da studiet var nytt var kvinneandelen mellom seks og syv prosent. Av disse gikk halvparten til offentlige stillinger. Veldig få begynner i private IT-bedrifter. Og enda færre blir ledere. Det er en utfordring, sier Sperstad.

I de største norske Internett- eller multimedia-selskapene er det to kvinnelige ledere. Bente Sollid er administrerende direktør i det nylig fusjonerte Linné New Media Science, og Kirsten Idebøen (som forøvrig er vikar mens Kristin Skogen Lund har permisjon) er administrerende direktør og ansvarlig redaktør i Scandinavia Online (SOL).

Til toppen