Gud 'ruler' på SMS

Det norske internettselskapet GospelSearch har laget en SMS-tjeneste som vil få indremisjonærer og andre kristne til å sperre øynene opp.

Det norske internettselskapet GospelSearch har laget en SMS-tjeneste som vil få indremisjonærer og andre kristne til å sperre øynene opp.

Det norske, kristelige internettselskapet GospelSearch AS har arbeidet med å oversette deler av Bibelen til SMS-språk.

Slik ser for eksempel 'Fader Vår' ut innenfor en begrensning på 160 tegn:

"Far i himmeln.
Du r helli.
Kom!
M8 du rule jorda
som himmeln.
Gi oss mat.
Tilgi oss d gale.
Hold oss unna fristelse og d onde.
Alt r ditt. Du rulr. Ærn r din.
Amn."

Redaktør Anders Torvill Bjorvand sier han er klar over at det kan komme reaksjoner på oversettelsen.

- Dette er ikke noe alternativ til en fullverdig oversettelse, men som et tillegg. Vi har måttet velge den meste sentrale og konkrete forståelsen av bibeltekstene som det er mulig. Utfordringene i forbindelse med oversettelsen ligger på å forenkle språket og skjære ned til det absolutt essensielle samt å få språket over fra en passiv til en aktiv form. Hvis man for eksempel tar tredje linje i Fader Vår, "La ditt rike komme", er den oversett til en aktiv og mer personlig form i form av "Kom". Det gjør noe med leseren/bederen. På slike punkter tror vi den nye språkdrakten vil bringe ny forståelse og refleksjon tilbake til bibelvers som noen ganger er så kjent at de har blitt for formularer å regne, sier Bjorvand.

Den mer kontroversielle oversettelsen er nok det svært ungdomsrelaterte ordet "rule" som blir benyttet to ganger i SMS-versjonen.

- Mange opplever jo 'Fader Vår' som noe hellig og ærbødig. Den formen har vi måttet legge bort, vi har heller fått frem en tolkning av bønnen. Vi håper at det blir en debatt på dette her, sier Bjorvand som viser til at det i dag finnes tre forskjellige oversettelser og at en fjerde er på vei i 2005.

- Det er jo viktig å tilpasse språket til dagens kultur- og samfunnsform. Oversettelsene i boken er ikke ment å være fullverdige oversettelser i tradisjonell forstand, men et forsøk på en kulturelt relevant måte å fange essensen i de versene som gjenfortelles. Mens endel har en tradisjonell oppfatning og sverger til den første utgaven fra 1930, kan det hende at navnet 'Fader Vår' blir til 'Vår Far' om tre år, sier han.

GospelSearch har inngått en avtale med Hermon forlag om å gi ut SMS-arbeidet som bok. I forkant av boken vil det være nettaktiviteter på ungdomsnettstedet 'GospelJr' - GospelSearch's eget ungdomsmagasin. Her vil ungdom slippe til med egne bibelvers på SMS-språk - gjerne med dialekt. Utvalgte deler av ungdommens egne vers vil bli tatt med i boken.

Anders Torvill Bjorvand er en av forfatterne av boken.

- Hensikten med prosjektet er de samme som bibeloversettere og bibelformidlere har hatt til alle tider: Å nå fram med Guds ord på et forståelig språk - både rent språklig og kulturelt. SMS-språket har den fordelen at det er kjapt, konsist og direkte. Håpet er at prosjektet kan vekke til ny glød og interesse for å lese Bibelen - ikke minst også i mer tradisjonelle oversettelser, sier han.

Til toppen