Gudmund Hernes til IT-Fornebu

Gudmund Hernes går tredje november inn i ny stilling som prosjektleder i Norsk Investorforum. Oppgaven vi bli å legge forholdene til rette for forskning og utdanning i Norges nye IT-park på Fornebu.

Gudmund Hernes går tredje november inn i ny stilling som prosjektleder i Norsk Investorforum. Oppgaven vi bli å legge forholdene til rette for forskning og utdanning i Norges nye IT-park på Fornebu.

17. oktober fratrer Gudmund Hernes sin stilling som statsråd i helsedepartementet. Bare få dager senere, nærmere bestemt 3. november, går den politiske reformatoren over i ny rolle som prosjektleder i Norsk Investorforum, der han skal jobbe med planene om et nasjonalt IT-senter på Fornebu.

- Hernes' oppgave blir å lede satsingen på forskning og utdanning, sier lederen for Norsk Investorforum, Per Morten Vigtel, til digi.no. Han forklarer at Norsk Investorforum er sekretariat for IT-Fornebu og er et selskap som ivaretar interessen for de ulike tilhengerne av IT-planene på Fornebu.

Hernes' kompetanse vil i følge Vigtel bli en drivende kraft i utviklingen av et IT-senter på Fornebu.

- Gudmund Hernes har et bredt nettverk i denne type organisasjoner som vil dra nytte av, sier Vigtel og legger til at Hernes vil jobbe side om side med blant annet Asbjørn Ekeland og Håkon Gundersen som også er tiltenkt sentrale posisjoner i prosjektet.

Til toppen