Gudmundur Einarsson ny ryddegutt i Tandberg Data

Tandberg Data viser et nytt underskudd, og vil nå restrukturere under ny sjef.

Tandberg Data viser et nytt underskudd, og vil nå restrukturere under ny sjef.

Problemer har vært en gjennomgangstone i Tandberg Data hele fjerde kvartal 1999. Nå har data- selskapet bestemt seg for å spare inn 100 millioner kroner årlig for å øke lønnsomheten.

Dermed blir Erik Normann sendt til USA for å lede integrasjonsarbeidet Tandberg Data skal gjennomføre med BreeceHill.

Styret i Tandberg Data har valgt Gudmundur Einarsson til å lede bedriften gjennom de dramatiske kuttene. Gudmundur Einarsson var tidligere konserndirektør for Elkem.

Et av grepene Gudmundur Einarsson skal utføre for å gjøre Tandberg Data lønnsomt er å skille ut utvikling og kommersialisering av ny teknologi i et eget heleiet selskap.

"Fremtidige utviklingsprosjekter vil bli gjennomført i nært og forpliktende samarbeid med andre sterke markedsaktører", heter det i resultatrapporten.

Hele lederstrukturen vil og bli endret, og det vil bli innførst resultatbasert avlønning av ledersiktet, melder Dagens Næringsliv.

Tanberg Data legger frem minusresultat på 14, 9 millioner før skatt i 1999. Dette er en resultatforverring siden 1998, hvor selskapet hadde 3,2 millioner i minus.

Problemer i fjerdekvartal, på grunn av en rekke grarantisaker og returer på bånsstasjonen MLR-1/SLR32, melder selskapet i en pressemelding.

Tandberg Data sine forsøk på å forbedre båndstasjonen har vært mislykkede og de skrinlegger nå dette prosjektet.

Første kvartal vil og bli blodrødt for selskapet. Tandberg Data vil restrukturere selskapet og kommer til å belaste regnskapet for første kvartal i år med mellom 30 og 40 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. Effektene av dette vil i følge selskapet først tre i kraft andre kvartal. Men det ventes ikke sterke resultater i 2000.

Les mer om Tandberg Data:


Svein Goli øker makten
Tandberg Data rammet av år 2000-problemer
Børsen vil ha flere Internett-spekulanter
Fortsatt sterkt fra Tandberg Data
Tandberg Data i femtegir
Qvist går av
Tandberg Data starter DLT-produksjon i Oslo
Sterk avslutning fra Tandberg Data

Til toppen