Gudmundur Einarsson ny ryddegutt i Tandberg Data

Tandberg Data viser et nytt underskudd, og vil nå restrukturere under ny sjef.

Problemer har vært en gjennomgangstone i Tandberg Data hele fjerde kvartal 1999. Nå har data- selskapet bestemt seg for å spare inn 100 millioner kroner årlig for å øke lønnsomheten.

Dermed blir Erik Normann sendt til USA for å lede integrasjonsarbeidet Tandberg Data skal gjennomføre med BreeceHill.

Styret i Tandberg Data har valgt Gudmundur Einarsson til å lede bedriften gjennom de dramatiske kuttene. Gudmundur Einarsson var tidligere konserndirektør for Elkem.

Et av grepene Gudmundur Einarsson skal utføre for å gjøre Tandberg Data lønnsomt er å skille ut utvikling og kommersialisering av ny teknologi i et eget heleiet selskap.

"Fremtidige utviklingsprosjekter vil bli gjennomført i nært og forpliktende samarbeid med andre sterke markedsaktører", heter det i resultatrapporten.

Hele lederstrukturen vil og bli endret, og det vil bli innførst resultatbasert avlønning av ledersiktet, melder Dagens Næringsliv.

Tanberg Data legger frem minusresultat på 14, 9 millioner før skatt i 1999. Dette er en resultatforverring siden 1998, hvor selskapet hadde 3,2 millioner i minus.

Problemer i fjerdekvartal, på grunn av en rekke grarantisaker og returer på bånsstasjonen MLR-1/SLR32, melder selskapet i en pressemelding.

Tandberg Data sine forsøk på å forbedre båndstasjonen har vært mislykkede og de skrinlegger nå dette prosjektet.

Første kvartal vil og bli blodrødt for selskapet. Tandberg Data vil restrukturere selskapet og kommer til å belaste regnskapet for første kvartal i år med mellom 30 og 40 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. Effektene av dette vil i følge selskapet først tre i kraft andre kvartal. Men det ventes ikke sterke resultater i 2000.

Les mer om Tandberg Data:


Svein Goli øker makten
Tandberg Data rammet av år 2000-problemer
Børsen vil ha flere Internett-spekulanter
Fortsatt sterkt fra Tandberg Data
Tandberg Data i femtegir
Qvist går av
Tandberg Data starter DLT-produksjon i Oslo
Sterk avslutning fra Tandberg Data

Til toppen