Guide til innkjøpsløsninger

Ariba og Basware leder an, men ERP-leverandørene haler innpå, sier Forrester.

Guide til innkjøpsløsninger

Ariba og Basware leder an, men ERP-leverandørene haler innpå, sier Forrester.

Bedrifter som satser på hensiktsmessige innkjøpsløsninger – «procure to pay» eller «purchase to pay», noen ganger forkortet til P2P – oppnår en rekke fordeler: De får en smidig og rask løsning som håndhever regelverk og leverandøravtaler, de unngår at medarbeidere lar seg friste til å gå utenom vedtatte rutiner, og de unngår ineffektivitet som følge av treg saksbehandling.

Analyseselskapet Forrester har nylig publisert en analyse av elleve leverandører av slike løsninger: eProcurement Solutions Q1 2011. En nederlandsk leverandør av innkjøpsløsninger, iCreative, har lagt ut en kopi av rapporten (pdf, 17 sider) på sitt nettsted.

To av de elleve, Ariba og Basware, er spesialister på innkjøpsløsninger. De har tidligere kommet ledende ut av Forresters sammenliknende analyse, og de gjør det igjen. De andre leverandørene er mest kjent for ERP-løsninger, eller som tillegg til andres ERP-løsninger (Capgemini og Hubwoo, som bygger på SAP). Forresters generelle konklusjon er at Ariba og Basware fortsatt leder an, men at avstand til ERP-suitene er kortere enn tidligere.

Denne grafen oppsummerer helhetskonklusjonen:

Rapporten «Forrester Wave: eProcurement Solutions Q1 2011» analyserer løsninger fra elleve leverandører. Konklusjonen er at løsningene er jevnt over svært gode, og at de som vurderer å skaffe seg en innkjøpsløsning må lete detaljene som avgjør hva som er mest hensiktsmessig for akkurat dem akkurat nå.
Rapporten «Forrester Wave: eProcurement Solutions Q1 2011» analyserer løsninger fra elleve leverandører. Konklusjonen er at løsningene er jevnt over svært gode, og at de som vurderer å skaffe seg en innkjøpsløsning må lete detaljene som avgjør hva som er mest hensiktsmessig for akkurat dem akkurat nå.

Forrester understreker at gode innkjøpsløsninger kan gi store besparelser fram for manuelle rutiner eller andre mer eller mindre tilfeldige ordninger.

En årsak er at ansatte ledes til å kjøpe fra bedriftens avtalte leverandører til forhåndsavtalte priser, framfor å velge, for eksempel av bekvemmelighetsgrunner, å kjøpe noe på egen hånd fra en lokalleverandør som kan levere raskt men vet å ta seg betalt. En annen er at det er mindre belastende på helheten at innkjøp godkjennes på forhånd i stedet for at rutineforaktere krangler seg til tilgivelse – og refusjon – i etterkant. En tredje er at fakturaer håndteres med langt færre muligheter for feil.

Vilkåret for å realisere disse fordelene, er at bedriftens anbefalte rutine er mer tiltrekkende enn å bryte den. Et hensiktsmessig innkjøpssystem skal ikke bare tilby rask behandling av en anmodning om å kjøpe inn noe, det skal også gi veiledning, oversikt over alternativer, og en enkel og pålitelig løsning for bestilling og leveranse. Systemet må sørge for at anmodninger blir behandlet raskt: Godkjenning eller avslag skal foreligge innen maksimalt 48 timer, ellers vil ikke folk bruke det, sier Forrester. Noen løsninger gjør det også mulig å innkreve en «ekstra avgift» fra forretningsenheter som ubegrunnet foretar innkjøp utenom systemet.

Om de ulike leverandørene heter det at Ariba, Basware, Oracle og SAP har de ledende helhetlige løsningene.

Ariba tilbyr den mest omfattende funksjonaliteten og den beste brukeropplevelsen. Basware skårer spesielt høyt for bred støtte til innkjøpskategorier, og for evnen til å kople seg direkte opp mot leverandørens løsninger i stedet for å kreve stadig nye portaler. Ifølge Forrester svekkes Basware i den internasjonale konkurransen på grunn av svak tilstedeværelse i USA. I Norden er ikke dette spesielt viktig: Halvparten av Baswares omsetning er i denne delen av verden.

Forrester framhever Capgemini og Hubwoo for sterke løsninger basert på SAP-plattformen. Om Oracle, PeopleSoft og Lawson heter det at de er det logiske valget som allerede har ERP-løsninger fra disse, selv om de kritiseres – i likhet med SAP – for «overavhengighet av portaltankegang for kopling til leverandører. For øvrig beskrives SAP som den leverandøren som forbedrer seg raskest av alle.

Rapporten inneholder også en oversikt over «nisje-leverandører» som i visse tilfeller kan passe bedre i et bestemt miljø enn de som allment sett kommer best ut av den samlede vurderingen.

Til toppen