Gule Sider møter tøffere konkurranse

Gule Sider og Findexa er størst på søk i Norge, men angripes fra to kanter.

Gule Sider og Findexa er størst på søk i Norge, men angripes fra to kanter.

Norske Findexa leverte tirsdag regnskapstall som ligner svært mye på det deres svenske konkurrent Eniro presenterte i forrige uke. Begge selskapene har sin melkeku i papirbaserte Gule Sider-tjenester, samtidig som de bygger opp fremtiden sin på nett.

Melkekua tjener i begge tilfellene godt med penger, men det er bare et spørsmål om hvor lenge de kan utsette at omsetningen flytter over på nett.

For Findexa og Gule Siders del klarte de en vekst i omsetningen på 27 prosent, til 180 millioner i online-omsetningen. Samtidig økte trafikken med 63 prosent i fjerde kvartal 2004, sammenliknet med samme kvartal året før. Dette var to millioner for lite til å veie opp for seks prosent tap i den mye større omsetningen på papir, og totalomsetningen endte på 1.607 millioner.

- Vi har 97 prosent markedsandel på papir og 49 prosent av omsetningen på online søk, også i konkurranse med Kvasir. Vi når 54 prosent av internettbrukerne, sier Torild Lid Uribarri, kommunikasjonsdirektør.

Findexa dominerer på papir, men har det ikke fullt så enkelt på nett. Eniro eier fra før Kvasir, som delvis er en konkurrent til de samme kronene og søkene, og har lansert tjenesten Eniro, som er en direkte konkurrent.

Eniro økte omsetningen i Norge med 56 prosent i fjor, til 162 milllioner norske kroner. De vokste dermed vesentlig raskere og nærmer seg. Men dette tallet inkluderer også omsetning på Sol.no.

- Det er interessant og spennende med den nye løsningen på Eniro.no, men vi opplever at vi har en veldig sterk posisjon, sier Uribarri.

Hun har også registert at den gamle monopolisten på telefonopplysning, Telenor Ventures Opplysningen, skal komme med en gratistjeneste på internett, og relansere sitt bedriftssøk på nett. De blir dermed en direkte konkurrent til Findexas opplysningstjeneste Telefonkatalogen.no. Men foreløpig har Opplysningen svært lite omsetning på nett.

- Vi har fokus på å stabilisere print, men ser at mye av veksten skal komme på nettet, og majoritet av omsetningen liger på bedriftssøk, sier Uribarri.

Til toppen