Gulesiders fototjeneste kan true sikkerheten

Gulesiders karttjeneste avslører detaljer i sensitive bygninger.

Gulesiders fototjeneste kan true sikkerheten

Gulesiders karttjeneste avslører detaljer i sensitive bygninger.

Det er ikke vanskelig å finne kartskisser, plantegninger og fotografier både utvendig og innvendig av bygg, og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har gjort funn av sensitive bygninger som kan true rikets sikkerhet på norske nettsider.

digi.no har tidligere skrevet om hvordan karttjenesten i Google Earth var direkte årsak til angrepet mot britiske tropper i Irak-krigen. Etter å ha raidet hjemmene til opprørerne fant den britiske hæren utskrifter fra Google Earth. Satellittbildene viste detaljerte oversikter over bygningene inne på de britiske basene. På baksiden av en utskrift fra Google Earth som viste Shatt al Arab Hotel, hovedkvarteret for 1000 soldater i Staffordshire-regimentet, var det skrevet ned presise lengde- og breddegrader.

    Les også:

Men nå får NSM, som ligger under Forsvarsdepartementet, refs for at de ikke slår ned på fototjenesten i Gulesider.no som tilbyr 360 graders flyfoto.

Gulesider.no lanserte i sommeren ny funksjon på sin karttjeneste, som de mener de er først i verden med, og som skal være enda mer detaljert enn Google Earth.

På nyhetssendingen i NRK var Skien Kretsfengsel trukket fram som et eksempel som kunne true sikkerheten. Her ligger alle detaljer om mulige rømningsveier og areal.

På norske nettsteder i dag finnes tredimensjonale framstillinger av bygninger både av slottet og Rådhuset, veier, hoteller og spisesteder som gjør det enkelt for terrorister å måle lengde og areal.

I samarbeid med kartselskapet Blom har Gulesider utvidet sin karttjeneste med skråstilte flyfoto. Normalt når man ser på et flyfoto, ser man på et bilde som er tatt rett ovenfra. Det gjør det enkelt å sammenligne det man ser med et kart, men det kan være vanskelig å bruke det til å finne frem til en gitt adresse når man går eller kjører i området.

Med Gulesiders nye skråfoto kan man se fasaden til bygget på bildet, og det skal gjøre det lettere å kjenne igjen bygget når man nærmer seg sin destinasjon.

Den nye tjenesten setter en helt ny standard for karttjenester, ettersom det nå er mulig å vise frem detaljer som før har vært skjult fra ordinære flyfoto. Funksjonaliteten i Gulesider er lagt til som en tilleggsknapp der brukerne kan velge å se skrå luftfoto fra fire forskjellige vinkler: nord, sør, vest og øst.

Til toppen