Gull til Merkantildata, gråstein til EDB

At Merkantildata har blitt innstilt som leverandør til forvaltningsnettsamarbeidet, er en stor fjær i hatten for selskapet, og det bør ha konsekvenser for aksjekursen hevder en analytiker digitoday.no har pratet med.

At Merkantildata har blitt innstilt som leverandør til forvaltningsnettsamarbeidet, er en stor fjær i hatten for selskapet, og det bør ha konsekvenser for aksjekursen hevder en analytiker digitoday.no har pratet med.

En analytiker som digitoday.no har vært i kontakt med, roser Merkantildata og Telenor opp i skyene etter at det ble klart at de har vunnet frem overfor Statskjøp og er innstilt som leverandør til Forvaltningsnettavtalen.

- Det forarbeidet og vurderingen som er gjort av den norske IT-bransjen foran denne innstillingen, er noe av det grundigste som er gjort noen gang. Det er nedlagt et enormt antall konsulenttimer, og det resultatet som kommer ut av den prosessen burde nesten tale for seg, sier analytikeren til digitoday.no.

- Merkantildata og Telenor har utmerket seg på referanse, dybdekompetanse, innhold og kvalitet i sitt tilbud. De har ikke priset seg lavt for å vinne frem, men har vunnet på kvalitet, hevder analytikeren som ikke ønsker sitt navn offentliggjort til digitoday.no. - Det er totalvurdering som har gjort at de har vunnet.

- Å komme med i denne avtalen er veldig viktig for Merkantildata. For det å delta i en avtale der kostnadsrammen er 2 milliarder kroner årlig er veldig mye selv for Merkantildata. Men på den andre siden er det en gedigen skuffelse for de som ikke er kommet med. Ikke bare er pengene som man har utsikter til viktig, men også den referansen som det gir å være med i en slik avtale verdt mye, fortsetter analytikeren.

Flere storheter som IBM, WM-Data, EDB Business Partner, ABB Installasjon, Bull og mange andre har også søkt, og var regnet til å ha gode kort på hånden. Flere hadde den tilstrekkelige bredden, andre var med fra sist avtaleperiode og ment å ha en fot innefor til en ny runde. Men ingen av disse er altså blitt gitt velsignelse til å være med under forvaltningsnettavtalen frem til 2002.

- Ser man derimot på den andre siden av saken er det veldig interessant å merke seg at selskaper som EDB, Fundator, IBM, Compaq, HP og flere andre ikke har fått noen verdens ting. Jeg tror nok mange av de hadde regnet med å få noe av kaken. Rammen på kontraktene betyr mye for alle. Og man kan ikke si at dette ikke har noen betydning, da begår man seg selv iallefall en stor bjørnetjeneste. Profesjonelle konsulenter har undersøkt alle selskapene veldig nøye, og det er i seg selv en erkjennelse av Merkantildata og Telenor, mens det er en soleklar kritikk av de andre taperne. Slikt bør har konsekvenser på aksjekursen, hevder analytikeren.

-Slik jeg ser det er dette klart positivt for aksjekursen til Merkantildata, men nok ikke fullt så viktig for Telenor. Også den referansen av å være funnet god nok til avtalen bør være verdt noen kroner i aksjekursen til Merkantildata. For EDB er jeg dertil negativ. De andre selskapene som blir berørt av avtalen er ikke børsnotert, men også Electric Farm på den unoterte listen som var med i forrige runde bør merke dette på aksjekursen. De vil kunne merke det volum som avtalen ga dem tidligere, avslutter anaytikeren.

Til toppen