Gullklokke på tynn is

Antall personer som aktivt søker ny jobb har gått litt tilbake fra i fjor, viser en ny undersøkelse Opinion har foretatt for vikarbyrået Manpower. Men å bli i samme jobb i mer enn ti år er det ikke så mange som vil lenger.

Siden oktober 1999 har Manpower hvert halvår fått gjennomført en undersøkelse om yrkesaktives holdninger til jobbskifte.

Endringene har ikke vært dramatiske. Det siste året har antall personer som aktivt søker ny jobb gått tilbake med to prosent. Det er nå ti prosent som oppgir at de aktivt søker ny jobb. 26 prosent av de spurte vil være i sin nåværende jobb frem til pensjonsalderen. I fjor var det 30 prosent som svarte det samme.

Nesten halvparten (46 prosent) er åpen for ny jobb - en liten tilbakegang fra i fjor. Den andre halvparten (47 prosent) er ikke interessert i å skifte jobb - en oppgang på seks prosent fra i fjor.

Ved et eventuelt jobbskifte regner 43 prosent med at de vil begynne i ny stilling i ny bedrift. 15 prosent sier de sannsynligvis ville endt opp i samme bedrift men med andre arbeidsoppgaver, og 15 prosent sier de nok ville jobbe i samme bedrift men på et høyere nivå.

Ifølge undersøkelsen, som også Dagens Næringsliv i dag gjengir deler av, har 43 prosent av landets yrkesaktive befolkning skiftet jobb i løpet av de siste fire årene.

De fleste (rundt 60 prosent) får høyere lønn etter et jobbskifte. 25 prosent får omtrent den samme lønnen som tidligere og cirka 15 prosent får lavere lønn enn de hadde før de skiftet jobb.


Når det gjelder forventninger, sier 11 prosent at de vil bli i sin nåværende jobb i under ett år. 18 prosent tror de vil beholde jobben sin i ett til to år, 15 prosent svarer mellom tre og fire år, og 14 prosent svarer fem til ni år.

22 prosent sier de regner med å bli i sin nåværende jobb i over ti år - dette er 30 prosent færre enn de som svarte det samme for et år siden.

Undersøkelsen burde være oppløftende nytt for jobbsformidlingstjenestene på Internett. 57 prosent sier de vil søke på nettet når de skal finne ny jobb. Dette er en økning på ti prosent fra i fjor.

Men fortsatt er papiravisene viktige. 80 prosent vil benytte aviser og fagblader i jobbsøk-prosessen. 60 prosent vil benytte seg av venner og kjente, og 68 prosent sier de vil ta direkte kontakt med en eventuell arbeidsgiver.

Hele undersøkelsen kan du finne på denne Powerpoint-presentasjonen.


Til toppen