Gulltid for kompetanseutvikling

Nå har bedriftene tid til å kurse sine ansatte. DIPS er blant dem som utnytter finanskrisens pusterom.

Gulltid for kompetanseutvikling

Nå har bedriftene tid til å kurse sine ansatte. DIPS er blant dem som utnytter finanskrisens pusterom.

Kursmarkedet blir på mange måter styrt på tvers av konjunktursituasjonen. I gode tider når bedriftene har flust med penger er det gjerne ikke tid til å oppjustere kompetansen. Etterspørselen er stor og konsulentene har mer enn nok å gjøre ute i bedriftene og med å produsere fakturerbare timer.

I dårligere tider derimot, er det mer rom for å kunne satse på faglig utvikling.

DIPS er blant dem som bevisst prioriterer faglig utvikling i nedgangstider. DIPS har drevet med utvikling av programvare for sykehus siden 1987, og hevder å være Norges største leverandør av systemer for elektronisk pasientjournal til sykehus. Selskapet har rammeavtaler for helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF.

Nå har IT-selskapet leid inn en av verdens fremste kursholdere på testdrevet utvikling (TDD), Roy Osherove. I desember holder han et todagers kurs i TDD for DIPS-ansatte ved hovedkontoret i Bodø i en større satsing på fagutvikling for de ansatte.

Roy Osherove fra Israel arbeider med neste generasjon verktøy for enhetstesting for .NET-utviklere og er kjent som en engasjerende og aktiv foredragsholder. Han er forfatter av flere bøker, blant annet boken «The Art of Unit Testing».

For DIPS skal Osherove holde kurs om TDD for ansatte i utviklingsavdelingen og kvalitetsavdelingen.

TDD er en utviklingsmetodikk bestående av korte iterasjoner hvor tester som dekker ny funksjonalitet skrives først, deretter implementeres produksjonskoden som trengs for å få testene til å passere feilfritt. Til sist ryddes koden for å tilpasse endringer. Dette gjør at man får rask tilbakemelding på endringer og tvinges til tenke gjennom ønsket funksjonalitet før implementering. I tillegg er det en bonus at man har testdekning på all skrevet kode.

- Kurset er en del av en større satsing på fagutvikling i DIPS. Vi lager pasientsystemer for helsevesenet, og vi bruker foredragsholdere i verdensklasse for å tilrettelegge for dette, sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø.

Til tross for finansuro skjærer ikke DIPS ned på kompetanseløft i organisasjonen.

- Som ansatt opplever jeg satsingen på fagutvikling som meget positiv. Jeg har blitt tatt godt vare på som ansatt og DIPS verdsetter virkelig dyktige ansatte, sier Erling Paulsen som kom til DIPS i januar 2008 fra sin stilling som QA-ansvarlig hos Microsoft i Redmond, USA.

Omsetningen i 2008 blir i overkant av 135 millioner kroner, og selskapet har 127 ansatte fordelt på hovedkontoret i Bodø samt avdelingskontorene i Oslo, Trondheim og Tromsø.

Til toppen