Guru får nye storebrødre

Investorene har stor tro på Guru Software. De to rederibaserte investorfondene Høegh Invest og Anders Wilhelmsen går inn i selskapet sammen med Torstein Tvenge.

Investorene har stor tro på Guru Software. De to rederibaserte investorfondene Høegh Invest og Anders Wilhelmsen går inn i selskapet sammen med Torstein Tvenge.

Guru Software har påtatt seg seg David-rollen i det norske markedet for økonomiprogramvare. Med svært billige samleløsninger kjemper selskapet seg inn på markedet. Men de lave prisene koster - gründer og administrerende direktør Eilert Hanoa henter nå inn ny fem millioner kroner.

Pengene kommer ikke fra smågutter. Det er de to rederi-baserte investorfondene Høegh Invest og Anders Wilhelmsen AS som skyter inn tre millioner kroner. I tillegg bidrar investorfondet Venture Partner med ytterligere 1,5 millioner kroner og Torstein Tvenge med ytterligere 500.000 kroner.

- Emisjonen skaffer oss både driftskapital og midler til å satse sterkere på våre internett-produkter, forteller Vibeke Hauge, informasjons-ansvarlig i Guru Software.

Emisjonen priser Guru Software til 80 millioner kroner.

Etter en lengre investeringsfase, tjente selskapet penger for første gang i første kvartal. En halv million kroner satt Hanoa igjen med etter å ha solgt programvare for 9 millioner kroner i første kvartal. Det har snudd seg fort for Guru - i fjor tapte selskapet en krone for annen hver krone de solgte for.

Tidligere i vår sa Hanoa at Guru også har tenkt seg utenlands - selskapet er ferdig med en engelsk og en svensk versjon av sin nåværende økonomi-programsamling GBA 99. Hanoa forteller at selskapet er i samtaler med mulige svenske partnere samtidig som de vurderer etablering i Sverige. Hvilke andre europeiske land han vurderer vil han ikke si noe om, til tross for informasjonen om den engelske versjonen.

Går alt etter planen forteller Guru Software at de planlegger børsnotering til neste år eller i 2001. Selskapet sammenligner seg med voksne konkurrenter som Agresso og PC-Systemer som hadde en omsetning på 40-50 millioner kroner året før de gikk på børs.

Til toppen