Gyllent Apple for Amelio

Gil Amelio, Apples toppsjef, vil tjene over millioner i lønn, bonus og aksjeopsjoner i de neste fem årene hvis han greier å øke selskapets aksjekurs med ti prosent hvert år i de neste fem årene. Apple melder også om kraftig nedgang i markedsandel og lønnsomhet for året som er gått.

Gil Amelio, Apples toppsjef, vil tjene over millioner i lønn, bonus og aksjeopsjoner i de neste fem årene hvis han greier å øke selskapets aksjekurs med ti prosent hvert år i de neste fem årene. Apple melder også om kraftig nedgang i markedsandel og lønnsomhet for året som er gått.

Apples toppsjef, Gil Amelio, har skaffet seg en potensielt lukrativ avtale med Apple. Hvis han greier å øke selskapets aksjekurs med ti prosent i året vil han tjene $50 millioner kroner i form av lønn, bonus og (1 million) aksjeopsjoner, hvorav brorparten fra aksjeopsjoner. Amelios aksjeopsjoner har en innløsningspris på $26.25 og er således verdiløse idag hvor kursen er under $24. Derimot, hvis han lykkes i å øke aksjekursen og dermed verdien for aksjonærene i selskapet, er opsjonene alt annet enn verdiløse.

Apple skrev også i meldingen til det amerikanske børskontrollorganet, Securities and Exchange Commission, at selskapet opplevde vesentlig nedgang i antall solgte enheter og i markedsandel i PC-markedet i løpet av 1996. Til tross for en positiv trend i 3. kvartal, stupte Apples globale markedsandel fra 8,7 prosent i '95 til 5,4 prosent i '96. I USA var nedgangen enda større fra 13,2 prosent i '95 til 7,3 prosent '96.

Bruttomarginene falt også katastrofalt fra 25,8 prosent i '95 til 9,8 prosent i '96, som følge av "vesentlig lavere etterspørsel en ventet," i henhold til Apples melding. Omsetningen endte på $9,8 milliarder i '96, ned fra $11,1 milliarder i '95. Problemene med PowerBook og Performa kostet Apple $145 millioner i '96.

Til tross for de negative tallene, viste Apple en positiv trend i 3. kvartal og brorparten av tapene kom våren '96 blant annet som følge av omstruktureringskostnader på $740 millioner som ble belastet regnskapet i april '96.

Jeg tror Apples aksjonærer betaler Amelios superlønn med et smil om munnen hvis han greier å øke aksjekursen som forutsatt. De vil nemlig tjene enda mer.

Til toppen