Ha´kke råd til røyk, må ha kontantkort

To forskere lanserer nå teori om at mobiltelefonen fortrenger røyk i ungdomsmiljøet. Det er liten vits med røyk hvis kontantkortet er tomt og ingen kan ringe å si hvor festen er.

To forskere lanserer nå teori om at mobiltelefonen fortrenger røyk i ungdomsmiljøet. Det er liten vits med røyk hvis kontantkortet er tomt og ingen kan ringe å si hvor festen er.

Er det en sammenheng mellom mobiltelefonbruk og røyking blant tenåringer ?

De to engelske forskerne Clive Bates, fra Action on Smoking and Health, og Anne Charlton fra University of Manchester, lanserer nå en teori om sammenhengen mellom mobiltelefonpenetrasjon og røyking blant tenåringer. Teorien legges frem i denne ukens utgave av British Medical Journal, bmj.com.

Teorien bør i første omgang være godt stoff for teknologiorienterte anti-røykere. De to mener nemlig at mobiltelefonen i en viss grad erstatter ungdommens behov for å markere at de er voksne gjennom røyking.

I perioden fra 1996 til 1999 sank andelen 15-åringer som røykte fra 30 prosent til 23 prosent. I samme periode steg andelen 15-17 åringer som hadde mobiltelefon fra nesten ingen til opp mot 70 prosent

De to forskerne mener videre at disse to momentene henger sammen rett og slett fordi mange av ungdommene ikke vil ha råd til å røyke samtidig som de holder seg med dyre telefoner og kontantkort.

Et annet moment er at mobiltelefonen altså erstatter røyking som en imagebærer i ungdomsmiljøer. Ungdommene opplever etterhvert røyking som gammeldags og SMS, e-mail og WAP-surfing som tegn på uavhengighet og kontroll ved inngangen til voksenlivet.

Etter flere år med stagnasjon og faktisk mulig oppgang blant unge, antydet statistikken ifølge Statens Tobakkskaderåd i 1999 en liten nedgang og en av de laveste målingene noensinne blant unge røykere i alderen 16-24 år.

Utvalget var ifølge Tobakkskaderådet imidlertid ikke stort nok til at tallene kunne vektlegges, men den oppadgående trenden ser ut til å ha stanset.

Målingen viste 28 prosent dagligrøykere og 19 prosent av-og-til-røykere blant 16-24-åringer. Samtidig vet vi at andelen ungdommer med egen mobiltelefon har økt dramatisk de siste årene.

Problemet for norske anti-røykere kan dermed være at norsk ungdom har for god råd, slik at de både kan røyke og prate i mobiltelefon samtidig.

Til toppen