Hack en Mac øker innsatsen

Det svenske firmaet Infinit øker premien til 80.000 svenske kroner for crackere som klarer å endre en nettside på en Apple-server.

Det svenske firmaet Infinit øker premien til 80.000 svenske kroner for crackere som klarer å endre en nettside på en Apple-server.

Etter at Mac-sidene på hacke.infinit.se hadde ligget på Apple-serveren i ti dager uten at noen hadde klart å endre sidene, høynet Infinit premien åtte ganger. Dermed blir det 80.000 kroner til den første som klarer å endre sidene.

Det er åtte datafirmaer som nå går inn med 10.000 kroner hver til premiepotten. Infinit-initiativet har fått bred støtte i Mac-miljøet og utfordringen er blant annet omtalt i flere amerikanske nettmagasiner.

- Jeg er ingen hacker. Ville bare skrive til dere for å si at Apple burde ansette dere til å drive sin PR-avdeling. Lykke til, sier en av kommentarene i hacke-sidenes gjestebok.

Flere av de besøkende har uttrykt frustrasjon og enkelte har gitt uttrykk for at den eneste måten å knekke serveren på ser ut til å være med kubein.

I løpet av den første uken sendte serveren ut 550 megabyte med data til rundt 38.000 ulike besøkere. Tre firedeler av besøkene kom fra USA, mens hvert femte besøk var fra svenske nettbrukere. Resten av de besøkende kom fra hele verden, blant annet Brunei, Mauritius og Aruba. Dessuten har både US Airforce, US Army og US Navy vært flittige besøkere på statistikkene til serveren.

Sidene skal ligge på serveren fram til 10. april, så det er fremdeles tid for hackere som vil prøve seg.

Til toppen